ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Европейски ден на осведомеността относно антибиотиците, 18 ноември 2019 г. Световна седмица на осведомеността относно антибиотиците, 18-22 ноември 2019 г.

18 ноември 2019 г. е обявен за Европейски ден на осведомеността относно антибиотиците. На този ден започва и Световната седмица на осведомеността относно антибиотиците, 18-22 ноември 2019 г.

Във връзка с това Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) организира кампания в социалните медии за насърчаване на отговорността при употребата на антибиотици и повишаване на информираността на обществото относно нарастващия проблем с антибиотичната резистентност, която представлява заплаха за здравето в световен мащаб. С кампанията на ЕМА можете да се запознаете тук. Кампанията ще се провежда и в Twitter и LinkedIn.

Освен това, по повод на Световната седмица на осведомеността относно антибиотиците (18‑22 ноември 2019 г.), ЕМА също така ще подкрепи кампанията на Международната коалиция на регулаторните органи по лекарствата (ICMRA), която има за цел да подчертае ролята на регулаторните органи за пускането на пазара на безопасни, ефикасни и висококачествени лекарства. Повече информация можете да намерите отново на уебсайта на ЕМА: https://www.ema.europa.eu (раздел ICMRA), в Twitter и LinkedIn от 19 до 22 ноември 2019 г.