ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Информация за гражданите и медицинските специалисти

Със заповед на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата А13-0991/18.11.2013 г. е разпоредено лекарственият продукт Gynipral 0,5 mg от всички партидни номера да се блокира и изтегли от лекарственоснабдителната мрежа на територията на страната. Основанието за блокирането и изтеглянето е решение на Европейската Агенция по лекарствата (CMDh ЕМА/CMDh/559693/2013), както и прекратеното Разрешение за употреба в Република България на Gynipral 0,5 mg (Заповед на Изпълнителния директор на ИАЛ А13-0769/20.08.2013 г.). Подробно описание на причините може да бъде намерено в съобщение на ИАЛ от 17.09.2013 г. на следния уеб адрес:

http://www.bda.bg/images/stories/documents/pharmacovigilance/SABA-13092013_MS.pdf

SSL Certificates