ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Регистри на лекарствени продукти

Регистър на лекарствени продукти, разрешени за употреба по централизирана процедура съгласно Регламент (ЕО) №726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година.

Разрешенията за употреба важат за всички страни от Европейския съюз, включително и България.

Лекарствени продукти, притежаващи разрешение за употреба в Република България

Лекарствените продукти, разрешени за употреба по централизирана процедура, не са включени в регистъра на ИАЛ. Те се публикуват в регистъра на ЕК (горната връзка)

Регистър на издадените разрешения за паралелен внос (актуален към 16.03.2023 г.)

Публични оценъчни доклади