ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА–0756/15.09.2021 г. oтнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с № BG/WDA/MP-0119/17.07.2019г., издадено на КАНАБИАЛ ТРЕЙДООД, с ЕИК: 205326112, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас 8000, община Бургас, ул. „Фердинандова“ № 5, ет. 4 и с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. София 1618, община София, ул.„Вихрен“ № 34, ет. 1, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА–0760/18.10.2021 г. прекратявам Разрешение № 5316-НА/08.07.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Драгоман, ул. „Александър Стамболийски“ № 1, издадено на  маг.-фарм. Маргарита Рангелова Боянова, регистрирана като  ЕТ „ИБИЕМ - 94 - МАРГАРИТА БОЯНОВА“, с ръководител маг.-фарм. Маргарита Рангелова Боянова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0732/06.10.2021 г. прекратявам Разрешение № 7396-НА-1/23.04.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Митрополит Авксентий Велешка“ № 49, издадено на ЕТ „ДАНЧЕ КОЛЕВА“, с ръководител маг.-фарм. Данче Виткова Колева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0683/14.09.2021 г. oтнемам Разрешение № 3819-3/13.05.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, местност „Козлука“, ПИ 11538.14.2, ваканционно селище „Елените“, издадено на ДАНИСТА ЕООД, с ЕИК 102885483 и с ръководител магистър-фармацевт Анна Георгиева Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0667/02.09.2021 г. oтнемам  Разрешение 1851-4/13.05.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Дубровник“- до подлеза, издадено на  “БОТИКА” ЕООД, с ЕИК 148104967 и с ръководител магистър- фармацевт Веселка Стоянова Тодорова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0666/02.09.2021 г. oтнемам Разрешение № 2797/07.04.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Драган Цанков“ № 10, издадено на  МИРАБИЛИС“ ЕООД, с ЕИК 148119289 и с ръководител магистър- фармацевт Мария Тодорова Райковска, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0665/02.09.2021 г. oтнемам Разрешение № 3652/19.11.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ул. „Вълчан войвода“ 4, издадено на „БРАВОВ“ ООД, с ЕИК 812127465 и с ръководител магистър-фармацевт Валентина Иванова Бравова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0649/30.08.2021 г. oтнемам Разрешение № АП-1791/11.01.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на „ТРИФАРМ“ ЕООД, ЕИК: 204868470, находяща се на адрес: к. к. Пампорово, срещу хотел Мургавец, с ръководител магистър-фармацевт Мария Кирилова Михалакева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в Изпълнителна агенция по лекарствата.

Със заповед № ЗОА–0648/30.08.2021 г. oтнемам Разрешение № АП-1879 /13.05.2019г.за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр.Несебър, ПИ с ид. №51500.85.9,местност ,,Кокалу‘‘,сграда ,,Виола 2‘‘/партерен етаж/, издадено на  ,,ФАРМА-М-МАРКЕТ 07’'ЕООД,с ЕИК: 205571827,  с ръководител магистър-фармацевт  Стефка Красимирова Кирова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0646/30.08.2021 г. oтнемам  Разрешение №АП-1027 /15.06.2015г.за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр.Приморско, ул. ,,Иглика“, № 6, издадено на ,,ИСИКОЛ’' ЕООД,с ЕИК: 202220958,  с ръководител магистър-фармацевт  Иванка Георгиева Христова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Страница 1 от 74