ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК.

Със заповед № ЗОА–0699/19.12.2023г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-466/24.09.2012г., издадено на „ОПЕРА КО” ООД, с ЕИК 201986345, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, район Лозенец, ул. „Чавдар Мутафов“ № 65Б и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. Стара Загора 6000, ул. „Генерал Столетов“ № 23, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА–0698/15.12.2023г. прекратявам Разрешение № АП-2169/17.03.2021г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Несебър, ул. „Гоце Делчев“ № 1, издадено на „ГЕОРГФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Румена Георгиева Генова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0682/11.12.2023г отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-439 от 18.05.2012г., издадено на „ОЛИФАРМ“ ООД (считано от 15.10.2019 г. правната форма на дружеството е променена от ООД на ЕООД), с ЕИК: 201409589, със седалище и адрес на управление: област: Варна, община: Варна, гр. Варна 9000, район „Одесос“, ул. „Алеко Константинов“ № 5, с адрес на помещенията за търговия на едро: гр. Варна 9000, район „Владислав Варненчик“, Западна промишлена зона - в сградата на производствен цех към бивш Пивоварен завод, с отговорен магистър-фармацевт Нели Ненкова Петрова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България. 

Със заповед № ЗОА–0681/11.12.2023г отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-EU-193 от 14.03.2016г., издадено на „ЮРО-ЕЙЖЪН ФАРМА СЕНТЪРЕООД, с ЕИК: 203545602, със седалище и адрес на управление: област: Варна, община: Варна, с. Тополи, п. к. 9024 ул."М-ст Гебеджански път", ПИ 22, 23, 24, кв. 47, с адрес на помещенията за търговия на едро: с. Тополи 9024, община Варна, м-ст Гебеджански път, ПИ 22, 23, 24, кв. 47 и с отговорен магистър-фармацевт Соня Младенова Петрова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА–0665/30.11.2023г. прекратявам Разрешение № АП-2463-1/07.06.2023г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Банско, ул. „Найден Геров“ № 3, издадено на „АСТРА ПИРИН“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Максимилиан Емилов Вълков, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0662/27.11.2023г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-171/03.08.2015г., издадено на „БЕТА ФАРМАСЮТИКЪЛ” EООД, с ЕИК 203450588, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7001, ул. „Николаевска“ № 80, вх. 2, ет. 3 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. Стара Загора 6000, кв. „Индустриален“ Ж 13, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА–0652/22.11.2023г. прекратявам Разрешение № АП-299-6/07.07.2020г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков“, срещу бл. 29, издадено на „ДЕМОС ФАРМ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Татяна Михайловна Стоичкова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0649/20.11.2023г прекратявам Разрешение № АП-2322/02.03.2022г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Копривлен, община Хаджидимово,  издадено на „БЕСТ ФАРМАСИС“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Георги Костадинов Шопов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0648/17.11.2023г прекратявам Разрешение № АП-143-5-М/19.11.2021г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Ботевград, бул. Цар Освободител № 35 Б, Хипермаркет „Кауфланд“,  издадено на „СОФАРМАСИ 50“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Георги Иванов Тумбалев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

           Настоящата заповед възстановява действието на Разрешение № АП-143-5/05.03.2021 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, считано от датата на издаването ѝ.

Със заповед № ЗОА–0647/17.11.2023г. прекратявам Разрешение № АП-2379/06.07.2022 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Найчо Цанов“ № 74, издадено на „СПАСИМИР“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Петър Крумов Неделчев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Страница 1 от 100