ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0035/ 18.01.2018 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти №IV-P-T-EU-143/15.12.2014 г., издадено на „ЮНИВЪРСФАРМ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. „Банишора“, бл. 33, вх. 1, ет. 1, ап. 1, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0515/24.07.2017 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-EU-175/01.09.2015 г., издадено на „ФИЛИПОС – ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕКСПОРТ - ИМПОРТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, бул. „Христо Ботев“ № 27А, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0530/20.08.2018 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти №IV-P-T-EU-206-1 / 28.08.20>17г., издадено на „ФАРМА РЕД” ООД, ЕИК 203483264 със седалище и адрес на управление: гр. Плевен 5800, ул. „Георги Бенковски“ № 18-20 като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0433/18.07.2018 г. е отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с № IV-P-T-EU-172/23.07.2015 г., издадено на ”ТЕВЕЙ” ООД със седалище и адрес на управление в област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „София“ № 21, ет. 4, ап. 8, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. Добрич, ул. „Кирил и Методий“ № 59, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 ЗЛПХМ на издадените Разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА-0701/19.10.2018 г. е прекратено Разрешение №IV-P-T 138 от 14.04.2008 г. за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено на „ГОТ МЕЛАНИ ГЕНОВСКИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив-4000, общ.Пловдив, ул."Антон Митов" №4, притежаващо помещения за съхранение на лекарствени продукти на адрес гр.Пловдив 4000, ул."Равнища" №2 и с отговорен магистър-фармацевт Росица Борисова Поповска, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0026 / 14.01.2019г. е отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T 054 от 08.01.2008 г., издадено на „БАЛКАН МЕДИКЪЛ СЪРВИЗ – БЪЛГАРИЯ“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.София-1606, район Красно село, ул."Ами Буе" № 10-12, ет.3, ап.9, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр.София-1510, район Подуяне, м. „Хаджи Димитър“, бул."Владимир Вазов" № 25, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА-0462 / 24.06.2019г. са отнети Разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти №IV-P-T-EU-119 от 20.12.2013 г., №IV-P-T-EU-119-1 от 21.03.2014 г., №IV-P-T-EU-119-2 от 10.03.2017 г.,№IV-P-T-EU-119-2 от 10.03.2017 г. и № BG/WDA/MP-0049 от 18.9.2018 г., издадени на „НЕОФАРМА ГРУП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. "Св. Св. Кирил и Методий", № 31, ет. 1, ап. 5, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. София, район Оборище, ул. „Тракия“ № 44, партер като същите се заличават от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените Разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България. 

Със заповед № ЗОА-0701/09.08.2019 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти №IV-P-T-EU-224/23.05.2017 г., издадено на „Мегалайф” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, район Лозенец, ул. „Персенк“ № 61, вх. А, ап. 11 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София, ж.к. „Студентски град“, бл. 59, вх. А, партер, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0476/ 02.08.2018 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти №IV-P-T-EU-221/11.04.2017 г., издадено на „МАЛУС ФАРМА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, ул. „Деян Белишки“ № 60, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0346/ 13.06.2018 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти №IV-P-T-EU-131-1/01.12.2014г., издадено на „М Н 2011” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград 4230, ул. „Тракия“ № 33 като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Страница 1 от 49