ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0954/08.12.2020 г. e прекратено Разрешение № 3349/13.07.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Благоевград, кв. „Запад“, бл. 25, издадено на ЕТ “Валентина Пешева - Валан Фарм”, с ЕИК: 101064188 и с ръководител маг.-фарм. Валентина Димитрова Пешева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0953/08.12.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1429-М/20.12.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Симитли, ул. „Георги Димитров“ № 44, вх. А, издадено на “Конкраз Груп” ООД, с ЕИК: 204289159 и с ръководител маг.-фарм. Лилиана Бисерова Богданова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0935/01.12.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-2081/27.07.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Кърджали, бул. „Тракия“ № 13 - партер, издадено на „ГЛОБУС ФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Христина Димитрова Костадинова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0933/01.12.2020 г. e прекратено Разрешение № 4470-НА/11.06.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Шабла, ул. „Петко Българанов“ № 6, издадено на маг.-фарм. Митко Колев Рашков, регистриран като ЕТ „РАШКОВ М - МИТКО РАШКОВ“, с ръководител маг.-фарм. Митко Колев Рашков, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0919/27.11.2020 г. e прекратено Разрешение № 1812/16.07.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Русе, ул. Борисова 49Е, издадено на „СВЕТЛА ХАРИЗАНОВА“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Елизар Станчев Куюмджиев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0888/04.11.2020 г. e отнето Разрешение № 4043-1/22.4.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев“ № 3 издадено на „МАКС ФАРМ 1“ ЕООД, с ръководител магистър-фармацевт Емилия Илиева Митрева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0880/04.11.2020 г. e прекратено Разрешение за търговия на дребно № АП - 1169/22.12.2015 г. с лекарствени продукти с изключение на приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура, открита на адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, ул. „Петър Джидров“, бл. 408, издадено на „ГАЛАН Д. И.“ ЕООД, с ръководител магистър-фармацевт Иванка Михайлова Панчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0879/03.11.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1469-6/26.03.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев Бряг – Запад, хотел „Диамант Резиденс“, издадено на „ДУНАВ ФАРМА“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Грозданка Метаксанова Дончева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0878/03.11.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-2076/07.07.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 43, издадено на „ПРЕМИУМ ФАРМАСИ 2“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Петя Проданова Проданова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0877/03.11.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1087/09.09.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Крумовград, ул. „Христо Ботев“ № 2, издадено на „АССА ФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Сабиха Сабри Родоплу Халил, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Страница 1 от 56