ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0248/13.04.2021 г. e отнето Разрешение № 2603/01.02.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. Младост 2, бл. 222, вх. 3, ет. 1, издадено на ,,АЙРУС ГРУП” ООД, с ЕИК 200699342 и с ръководител магистър-фармацевт Камелия Костова Василева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0246/13.04.2021 г. e отнето Разрешение № 2053/26.09.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, до бл. 427, магазин Европа, издадено на ,,ДРУЖБА ФАРМ” EООД, с ЕИК 175301456 и с ръководител магистър-фармацевт Любка Михайлова Голева - Коен, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0244/13.04.2021 г. e отнето Разрешение № АП – 1141/12.11.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. ,,Константин Щъркелов № 13, бл.78, вх. Б, издадено на ,,БОЛИНА ТРЕЙДИНГ 2005” EООД, с ЕИК 131438777 и с ръководител магистър-фармацевт Румяна Тачова Пенкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал.3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0243/13.04.2021 г. e отнето Разрешение № 484/28.02.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Пловдивско поле“ №7, издадено на ЕТ ,,НИКО ФАРМА – НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ”, с ЕИК 175143 и с ръководител магистър-фармацевт Николай Михайлов Недялков, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0219/07.04.2021 г. e отнето Разрешение № АП – 062 - 2/16.10.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. Пиротска № 66, издадено на ,,КАРДЕА КОМПАНИ” EООД, с ЕИК 201070990 и с ръководител магистър-фармацевт Маргарита Цветанова Ангелова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0199/29.03.2021 г. e отнето Разрешение № 3899/30.03.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. „Синанишко езеро“, бл. 11, маг. 2, с ръководител магистър-фармацевт Тодор Димитров Мирков, издадено на  „АЛЕКСИМА 2010“ ООД, ЕИК: 201034445, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина. 

Със заповед № ЗОА-0197/29.03.2021 г. e отнето Разрешение 2961/26.05.2010г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, , ул. ,,Княз Борис І“ № 58, с ръководител магистър-фармацевт Грозданка Иванова Антонова, издадено на ЕТ „ГРОЗДАНКА АНТОНОВА“ , ЕИК: 130172882, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл.235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина. 

Със заповед № ЗОА-0195/29.03.2021 г. e отнето Разрешение № АП-1634/09.02.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. „Крушево“ № 4, издадено на „ПРЕМИУМ ФАРМАСИ“ ООД, с ЕИК 203934411 и с ръководител магистър-фармацевт Лиляна Руменова Милева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0194/29.03.2021 г. e отнето Разрешение № 3578/14.10.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. „Георги Кондолов“ 6, издадено на „ОГИ ФОРЕВЪР“ ЕООД, с ЕИК 201170356 и с ръководител магистър-фармацевт Любка Асенова Тафкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0174/24.03.2021 г. e отнето Разрешение № АП - 1215/18.02.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район Красна поляна, бул. ,,Възкресение” № 53, издадено на  ,,АЛВАЛЕЯ” ЕООД с ЕИК 203653421 и с ръководител магистър-фармацевт Стефка Маринова Атанасова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Страница 1 от 60