ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ВОЛФФАРМ“ ЕООД.

Със заповед № А/17-0661/27.09.2017 г. e прекратено Разрешение АП-1282/09.06.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Белащица, Община „Родопи“, ул. „Пенчо Славейков“ № 61, издадено на «ВОЛФФАРМ» ЕООД  и с ръководител магистър-фармацевт Костадинка Христева Ръжева.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.