ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „МИЛЕНА ЕМИЛОВА“

Със заповед № ЗОА-0286/10.04.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-993/04.05.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март“ № 64, издадено на ЕТ „МИЛЕНА ЕМИЛОВА“ с ръководител маг. - фарм. Сузана Борисова Димитрова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

                        Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg