ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ "ВИТА - МАРИЯ ГЕОРГИЕВА"

Със заповед № ЗОА-0085/10.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 1202/02.02.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ 20, издадено на ЕТ "ВИТА - МАРИЯ ГЕОРГИЕВА", и с ръководител магистър-фармацевт Мария Георгиева Георгиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg