ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК.

Със заповед № ЗОА–0654/27.10.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-856/30.10.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ № 4, вх. В, ет 1, издадено на „ЕКОМЕДИКА - 4“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Пеньо Михалев Георгиев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0631/20.10.2022 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-451/02.07.2012г., издадено на „ПМ ФАРМА” ЕООД, с ЕИК 201668086, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, ул. „Рачо Димчев“ № 8 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1618, община Овча Купел, ул. ,,Горица“  №8, ет. 6, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА–0625/18.10.2022 г. прекратявам Разрешение № 1128-1/15.08.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Сливен, ул. „Цар Симеон“ № 4, издадено на ЕТ „АГРОФАРМ-СТЕФАН СТЕФАНОВ“, с ръководител маг.-фарм. Кольо Минев Колев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0623/17.10.2022 г. отнемам Разрешение № АП-1914/28.06.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Кранево, община Балчик, ул. „Бяло море“ № 4, в.к. „Съншайн енд лав“, обект 2, издадено на „Черноморска Груп“ ЕООД, ЕИК: 204574005, със седалище и адрес на управление гр. София, район Искър, ж.к. „Дружба“, бл. 302, вх. Г, ет. 6, ап. 16 и с ръководител магистър -фармацевт Фатме Талят Еюуп, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0622/17.10.2022 г. отнемам Разрешение № 3853/16.03.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ № 23, издадено на  „ВИКИ 2007“ ЕООД, ЕИК: 148147915, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Младост, ж.к. „Трошево“ № 40 А, вх. В, ет. 5, ап. 13 и с ръководител магистър - фармацевт Дешка Дикова Дафинова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0596/06.10.2022 г. прекратявам Разрешение № 2911/21.04.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Нишава“ № 50, издадено на „ЕКСПЕРТФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Мариела Огнянова Дилова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0591/28.09.2022 г. прекратявам  Разрешение № АП-779-1/28.05.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к. к. Слънчев бряг-Запад, община Несебър, супермаркет „Зора 2“, издадено на ЕТ „МАГИ 2000-АНДРИАНА МИХАЙЛОВА“, с ръководител маг.-фарм. Кина Стоянова Павлова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0590/28.09.2022 г. прекратявам Разрешение № 2636-2/15.06.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к. к. Слънчев бряг-Запад, ПИ 51500.506.237, супермаркет „Алдо“, издадено на ЕТ „МАГИ 2000-АНДРИАНА МИХАЙЛОВА“, с ръководител маг.-фарм. Лидия Руменова Карадаиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0563/08.09.2022 г. прекратявам Разрешение №263-НА /17.05.1996г. за откриване на аптека  на адрес: гр. София, бул. ,,Никола Петков“ № 56, издадено на ,,РЕПУБЛИКАНСКИ ЦЕНТЪР ПО ПРОТЕЗИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ХИРУРГИЯ'', с ръководител магистър-фармацевт  Йорданка Стефанова Бозарова, като същото се заличава от Регистъра по чл.230, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Със заповед № ЗОА–0559/08.09.2022 г. отнемам Разрешение № АП-2057/12.06.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти, в аптека открита на адрес: с. Кранево, община Балчик, в.к. „Съншайн енд лав“, вх. 1, ет. 1, м-н 9, издадено на  „КРЕМ ФАРМА“ ЕООД, с ЕИК 205589939 и с ръководител магистър - фармацевт Борислав Димитров Спасов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.