ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК.

Със заповед № ЗОА–0442/27.07.2023г отнемам Разрешение 364/24.01.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Акад. Никола Обрешков“ № 17, издадено на ЕТ „ВИЧО - 89 - ВЕЛИКО ДИМИТРОВ“, с ЕИК: 030033636, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п. к. 9000, ул. „Ст. Мураданларски“ № 17 и с ръководител маг.-фарм. Велико Желев Димитров, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0435/19.07.2023г отнемам Разрешение № 3201/28.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, търг. к/с „Панелчето“, ж. к. „Младост“, І-ви микрорайон, издадено на „ФЕРОНЕКС“ ООД, ЕИК: 103007983, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9010, район „Приморски“, ул. „Мир“ № 6, ет. 3, ап. 9 и с ръководител магистър-фармацевт Румяна Радева Константинова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Със заповед № ЗОА–0431/18.07.2023г отнемам Разрешение № АП-402/20.05.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, район „Младост“, Пазарен комплекс „Младост I“, модул 26, издадено на „АХИЛЕА-САЛВИА“ ЕООД, ЕИК: 202449483, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9027, район „Младост“, Пазарен комплекс „Младост I“, модул 26 и с ръководител магистър-фармацевт Галина Иванова Йонкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0422/18.07.2023г. прекратявам Разрешение № АП-1561/29.08.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район „Красно село“, ул. „Хубча“ № 7, издадено на „ЛЕКАРНА“ ООД и с ръководител маг.-фарм. Саад Таммам Алуани, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0420/18.07.2023г. прекратявам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти BG/WDA/MP - 0266/15.04.2021 г., издадено на „Дженерал Фарма Сълюшънс” ЕООД, ЕИК 202451801, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Васил Левски“ № 103, ет. 2 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“          № 2Е, Бизнес Център Сердика като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0410/13.07.2023г. прекратявам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти BG/WDA/MP - 0334/13.06.2022г., издадено на „Фест Инвест” ЕООД, ЕИК 206052903, със седалище и адрес на управление  и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1336, ж.к. „Люлин 8“, ул. „328“-ма № 10, ап. МАГАЗИН 4, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0407/13.07.2023г. отнемам Разрешение № 3220/30.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Димитровград, п. к. 6400, община Димитровград, област Хасково, бул. „Стефан Стамболов“, бл. 9, вх. Б, ап. 3, издадено ЕТ "ЛЮБА НИКОЛОВА", с ЕИК: 126075908, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, п. к. 6400, община Димитровград, област Хасково, ул. „Захари Зограф“, бл. 31, вх. А, ет. 3, ап. 6 и с ръководител маг.-фарм. Люба Петрова Николова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0406/13.07.2023г. отнемам Разрешение № 6103-НА/10.07.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Ябълково, п. к. 6440, община Димитровград, област Хасково, издадено на пом.-фарм. Тянка Костадинова Николова, действаща като ЕТ "РЕСПЕКТ - ТЯНКА НИКОЛОВА", с ЕИК: 126615197, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, п. к. 6400, община Димитровград, област Хасково, ул. „Димчо Дебелянов“ № 11 и с ръководител пом.-фарм. Тянка Костадинова Николова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Със заповед № ЗОА–0404/13.07.2023г. отнемам Разрешение № 4143/18.07.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Хасково, п. к. 6300, община Хасково, област Хасково, ул. „22-ри септември“ № 12, издадено на  „МАЯ 2020“ ЕООД, с ЕИК: 201356001, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, п. к. 6300, община Хасково, област Хасково, ул. „Ген. Радецки“ № 14, ет. 4, ап. 10 и с ръководител маг.-фарм. Мая Стефанова Пеева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Със заповед № ЗОА–0402/13.07.2023г. отнемам Разрешение № 3420/17.08.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Ивайловград, п. к. 6570, община Ивайловград, област Хасково, ул. „Георги Димитров“ № 46, издадено на  "К и сие В" ООД, с ЕИК:126639458, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, п. к. 2000, община Самоков, област София, ул. „Здравец“ № 200 ("К и сие В" ЕООД, считано от 17.10.2016 г., с променени управител, седалище и адрес на управление, считано от 03.11.2016 г.)   и с ръководител маг.-фарм. Илия Вангелов Попилиев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.