ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0173/24.03.2021 г. e отнето Разрешение № АП – 288 - 2/09.06.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, община Надежда, ул. ,,Екзарх Стефан” № 101, издадено на  ,,ДАНИ ЕМ ФАРМА” ЕООД с ЕИК 202303489 и с ръководител магистър-фармацевт Лариса Иванова Белчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0172/24.03.2021 г. e отнето Разрешение № 3901/30.03.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. ,,Пиротска” № 74, издадено на  ,,БРЮЖ - ИМ” ЕООД с ЕИК 101072555 (към настоящия момент,,БРЮЖ - ИМ” ООД и с ръководител магистър-фармацевт Албена Ивайлова Тодорова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0171/24.03.2021 г. e отнето Разрешение № 3505/20.09.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. ,,Овча Купел - 1”, бул. ,,Монтевидео”, кв. 104, издадено на  ,,ЕВРО КОНС” ЕООД, с ЕИК 131215895 и с ръководител магистър-фармацевт Теодосия Николова Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0170/24.03.2021 г. e отнето Разрешение № 3199/28.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. ,, Александър Пушкин” № 1, издадено на ,,ТАЛИЯ 2002” ЕООД, с ЕИК 130849416 и с ръководител магистър-фармацевт Гюлка Иванова Грозева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0168/24.03.2021 г. e отнето Разрешение № АП - 1528/03.07.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район ,,Нови Искър”, кв. ,,Кумарица”, ул. ,,Искърско дефиле” №112, издадено на ,,АПТЕКА ФЛАВОФАРМ” ООД с ЕИК 203993993, с променена правна форма на дружеството (ЕООД) считано от 25.04.2018 г. и с ръководител магистър-фармацевт Аделина Малинова Милтиядова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0166/24.03.2021 г. e отнето Разрешение № АП - 222/28.08.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район Триадица, ул. ,, Йордан Йовков” № 18 - 20 издадено на  ,,КАЛОЯН КОВАЧЕВ” ЕООД с ЕИК 175396931 (с променено наименование на дружеството, считано от 28.12.2018 г.) и с ръководител магистър-фармацевт Делян Маринов Маринов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0165/24.03.2021 г. e отнето Разрешение № АП - 513/03.10.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район Овча Купел, бул. ,,Монтевидео” пред бл.414, издадено на ,,ФАРМАС 2013” ЕООД с ЕИК 202587309 и с ръководител магистър-фармацевт Яким Карамфилов Карамфилов като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0164/24.03.2021 г. e отнето Разрешение № АП - 618/06.03.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. ,,Акад. Стефан Младенов” № 80, магазин 2 издадено на  ,,МЕРИ ФАРМАСИ” ЕООД (с променено наименование на дружеството, считано от 13.10.2017 г.) с ЕИК 202740033 и с ръководител магистър-фармацевт Аристотелис Николаос Кисамитакис, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0163/24.03.2021 г. e отнето Разрешение № АП - 558/27.11.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. ,,Гоце Делчев”, бл. 15, вх. А, издадено на ,,КИРИЛА ВЕЛКОВА” ЕООД с ЕИК 201684941 и с ръководител магистър-фармацевт Златка Кирилова Вукадинова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0141/11.03.2021 г. e прекратено Разрешение № АП-518-1/30.09.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив ул. „Коматевско шосе“ № 139 А, издадено на „МЕДИКУС ЕКСПЕРТ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Весела Атанасова Папучарова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.