ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК.

Със заповед № ЗОА–0400/11.07.2023г. отнемам Разрешение 1694-1/30.01.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Перник, п. к. 2300, община Перник, област Перник, ул. „Петко Каравелов“ № 2, издадено на "ЛЕМЕДИЯ" ООД, с ЕИК: 113518403, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, п. к. 2300, община Перник, област Перник, ул. „Петко Каравелов“ № 2 и с ръководител маг.-фарм. Емил Кубратов Цветков, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Със заповед № ЗОА–0396/11.07.2023г. отнемам Разрешение 7388-НА/04.10.2005 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Ковачевци, п. к. 2450, община Ковачевци, област Перник, пл. „Георги Димитров“, издадено на Асен Стоянов Асенов, действащ като ЕТ "МЕД РАЛ-АСЕН АСЕНОВ", с ЕИК: 121764536, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1220, община Столична, р-н „Надежда“, ул. „Хан Кубрат“, бл. 137, вх. А, ет. 4, ап. 9 и с ръководител маг.-фарм. Асен Стоянов Асенов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0394/11.07.2023г. отнемам Разрешение 511/25.03.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Земен, п. к. 2440, община Земен, област Перник, ул. „Земенско кале“ № 1, издадено на ЕТ "ВИХРА-ВИХРА ФИЛИПОВА", с ЕИК: 121024070, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1324, община Столична, р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, бл. 983, вх. Д, ет. 4, ап. 119 и с ръководител маг.-фарм. Вихра Николова Филипова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0393/11.07.2023г. отнемам Разрешение 30/02.08.2007 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Воденичане, ул. „Александър Стамболийски“ № 8, община Стралджа, издадено на ЕТ „ЛЕГЕ АРТЕС - ЕЛЕНА ПЕТРОВА“, с ЕИК: 128514282, със седалище и адрес на управление: гр. Стралджа, п. к. 8680, област Ямбол, ул. „Георги Станчев“ № 17, и с ръководител пом.-фарм. Елена Димитрова Петрова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg

Със заповед № ЗОА–0391/11.07.2023г. отнемам Разрешение 3257/02.07.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Давидково, община Баните, издадено на ЕТ „ ВЕРОНА - НАДЯ СУРЧЕВА“, с ЕИК: 120013077, със седалище и адрес на управление: с. Баните, п. к. 4940, обл. Смолян, община Баните и с ръководител пом.-фарм. Надя Алексиева Сурчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0390/11.07.2023г. отнемам Разрешение 432/28.02.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Телиш, п. к. 5990, община Червен бряг, област Плевен,  ул. „Георги Димитров“ № 18, издадено на Евгения Христова Динкова, действаща като ЕТ "ЕВГЕНИЯ ДИНКОВА - ЕВИФАРМ", с ЕИК: 114044680, със седалище и адрес на управление: с. Телиш, п. к. 5990, община Червен бряг, област Плевен и с ръководител маг.-фарм. Евгения Христова Динкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0387/11.07.2023г. отнемам Разрешение 890/10.10.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев“ № 53, издадено на „ТЯНКА ДАНЕВА“ ЕООД, заличен търговец, с ЕИК: 112669911, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, п. к. 4400,  ул. „Константин Величков“ № 37 и с ръководител маг.-фарм. Тянка Николова Данева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0368/05.07.2023г. отнемам Разрешение 8114-НА/12.04.2007 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Лом, п. к. 3600, община Лом, област Монтана, ул. „Пристанищна“ № 2, издадено на ЕТ „НАТАША АНГЕЛОВА, с ЕИК: 821122606, със седалище и адрес на управление: гр. Лом, п. к. 3600, община Лом, област Монтана, ул. „Стефан Хаджийски“ № 26 и с ръководител маг.-фарм. Наташа Борисова Ангелова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Със заповед № ЗОА–0363/05.07.2023г. отнемам Разрешение № АП-2104/30.09.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Кулата, Главен път Е - 79, издадено на МЕД ЕНД КЕЪР“ ЕООД, с ЕИК: 206108771, със седалище и адрес на управление: с. Кулата, Главен път Е 79, п. к. 2868 и с ръководител маг.-фарм. Теохарис Димитриос Карипидис, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Със заповед № ЗОА–0361/05.07.2023г. прекратявам Разрешение № 221/05.12.2007 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к. к. „Слънчев бряг“ 77, УПИ ІІІ-152, кв. 6101, издадено на „ФЕНИКС 2007“ ЕООД с ЕИК: 127631037, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, п. к. 9700, област Шумен, община Шумен, пл. „Възраждане“ № 1, с ръководител маг.-фарм. Теменужка Борисова Недева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.