ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0358/28.05.2020 г. e отнето Разрешение № 2652/10.02.2010г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, жк Младост 3, бл. 314, издадено на “ЕМСТОН” ЕООД c ЕИК 200365606, със седалище и адрес на управление гр. София 1517, район „Подуяне“, ул. „Саранци“ No 17, с ръководител магистър-фармацевт Лора Димитрова Дончева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради  неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговец на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0356/28.05.2020 г. e отнето Разрешение № 129/22.10.2007г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. Васил Левски 39 А, издадено на магистър фармацевт Диана Василева Атова – Тонкин, регистрирана като ЕТ „ДИАНА ВАСИЛЕВА АТОВА – ДИАНА“ c ЕИК 040472230, със седалище и адрес на управление гр. София 1618, район Красно селоБЪКСТОН, бл. 5, вх. Б, ет. 2, ап. 20, с ръководител магистър-фармацевт Диана Василева Атова – Тонкин, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради  неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговец на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0355/28.05.2020 г. e отнето Разрешение № 2071-2/03.08.2015г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район Красна поляна, бул. Никола Мушанов, бл. 241, партер, издадено на ЕТ „ГАНИ - ГЕРГАНА МИЛУШЕВА“c ЕИК 121162845, със седалище и адрес на управление гр. София 1712район р-н Младост,ж.к. Младост 3, бл. 376А, ет. 14, ап. 66, с ръководител магистър-фармацевт Антоанета Ангелова Атанасова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради  неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговец на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0354/28.05.2020 г. e отнето Разрешение № 520/25.03.2008г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. Г.М. Димитров, бл. 38,  издадено на магистър фармацевт Петя Димитрова Жекова регистрирана като: на ЕТ „ФАРМАЦИЯ 97-ПЕТЯ ЖЕКОВА“ c ЕИК 121444852, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Искър, ж.к. Дружба – 2, бл. 273, вх. В, ет. 9, ап. 79, с ръководител магистър-фармацевт Петя Димитрова Жекова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради  неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговец на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Със заповед № ЗОА-0353/28.05.2020 г. e отнето Разрешение № 3474/01.09.2010г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, жк Младост 3, бл. 304, магазин 6, издадено на “МЕДИК КЪМПАНИ” ЕООД c ЕИК200531921, със седалище и адрес на управление област Хасково, община Тополовград с. Радовец 6564 ул. „Сахара планина“ No 24, с ръководител магистър-фармацевт Ваня Василева Цветанова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради  неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговец на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Със заповед № ЗОА-0339/22.05.2020 г. e прекратено Разрешение № 1834-2/22.12.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ул. “Александровска” № 83, издадено на „РАЙНА МАДЖАРОВА - СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Магдалена Василев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0335/21.05.2020 г. e прекратено Разрешение № 228/10.12.2007 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. „Тодор Влайков“, № 15, издадено на маг.-фарм. Росица Анастасова Декова, регистрирана като ЕТ, с ръководител маг.-фарм. Росица Анастасова Декова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0334/21.05.2020 г. e прекратено Прекратявам Разрешение № 3454-1/16.02.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 81, издадено на „РЕГУЛИ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Евгения Атанасова Алексиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0301/11.05.2020 г. e прекратено Разрешение № 4027/06.06.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к.“Света Троица“, бл. 347, вх. В, магазин 5, издадено на „МАРТИНАФАРМ” ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Атанаска Христова Дилова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0391/10.06.2020 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-229/10.07.2017г., издадено на „Експрофит” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Елемаг“ № 45 (с предходно седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ 1А,  към датата на издаване на разрешението) и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1632, ж.к. „Овча купел 2“, бл. 30А, маг. № 5, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

SSL Certificates