ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК.

Със заповед № ЗОА–0558/08.09.2022 г. прекратявам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти BG/WDA/MP-0142/30.10.2019г., издадено на „ЮНИВЪРСЪЛ ФАРМ” ЕООД, с ЕИК 205712480, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район Люлин, ж.к. „Люлин-8“, ул. „328-ма“ № 6, партер и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1324, район Люлин, ж.к. „Люлин-8“, ул. „328-ма“ № 6, партер, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0539/18.08.2022 г. прекратявам Разрешение № 2897/21.04.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, кв. „Чайка“, бл. 20, вх. А, издадено на „ЮНИСОФТ СОЛЮШЪНС“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Стефка Христова Маринова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0042/19.01.2022 г. отнемам Разрешение № АП-391 /07.05.2013г.за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. ,,Акад. Иван Е. Гешов“ № 44,46,48, секция А , издадено на ,,НЮКЛЕОМЕД’' АД,с ЕИК: 201586326  с ръководител магистър-фармацевт  Светлана Каменова Йотова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0071/02.02.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-623-1/11.09.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Михаил Маджаров“ № 10, издадено на „СЪНШАЙН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Илиана Борисова Калушкова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0074/03.02.2022 г. отнемам Разрешение № 335/24.01.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Слатинска“ 96, издадено на маг.-фарм. Антоанета Евлогиева Стоилова, регистрирана като „ДИНА 2007“ ООД, с ЕИК 175324378 и с ръководител магистър-фармацевт Антоанета Евлогиева Стоилова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0308/12.05.2022 г. отнемам Разрешение № 4739-НА/04.10.2001г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Димитровград, бул.“Д. Благоев“ № 5, вх. А, издадено на маг.-фарм. Димитрина Ангелова Данчева, регистрирана като ЕТ „ДЕНИ-ДИМИТРИНА ДАНЧЕВА“, с ЕИК: 836159133 и с ръководител маг.-фарм. Димитрина Ангелова Данчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0339/30.05.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-2341/12.04.2022 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“, бл. 480 - партер, издадено на „ФАРМАЦВЕТ“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Цветана Йорданова Томова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0372/14.06.2022 г. прекратявам Разрешение 3874-2/24.03.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Хасково, пл. „Градска болница“ № 3, издадено на „ХАСКОВОФАРМА“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Валентина Георгиева Писарова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0398/21.06.2022 г. отнемам Разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-218 от 29.12.2008 г., № IV-П-T-327 от25.08.2010 г. и № IV-П-T-431 от24.04.2012 г., издадени на „НДК ФАРМ“ ООД, с ЕИК: 126658469 (считано от 08.04.2013 г. „НДК ФАРМ“ ЕООД), със седалище и адрес на управление: гр. Хасково 6300, ул."Св. Св. Кирил и Методий" № 107, вх. А, ет. 4, ап. 20, с адрес на помещенията за търговия на едро: гр. Хасково,УПИ VI, кв. 373 по плана на гр. Хасково, ул. „Стефан Караджа“ № 12-14  и гр. Враца 3000, ж. к. „Дъбника“, кв. 153, до бл. 13 и с отговорни магистър-фармацевти Марийка Николова Узунова и  Латинка Йоткова Ненкова, като същите се заличават от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените Разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България. 

Със заповед № ЗОА–0402/21.06.2022 г. отнемам Разрешение за търговия на дребно № 480/28.02.2008 г. с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Благоевград, ул. „Иван Рилски“ № 28, издадено на маг.-фарм. Виолета Иванова Пенджакова, регистрирана като ЕТ „ВИОЛЕТА ПЕНДЖАКОВА-МУЛТИ-ВМ“, ЕИК: 040077459, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, ул. „Петър Зографски“ № 6, ет. 3, ап. 6, с ръководител магистър-фармацевт Виолета Иванова Пенджакова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.