ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0535/23.08.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1266-1/29.12.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. Никола Габровски № 16, издадено на „КОНВАЛЕС М“ ЕООД, ЕИК 175049980 и с ръководител маг.-фарм. Яница Красимирова Петрова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0533/21.08.2018 г. e отнето Разрешение № 1090/08.01.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ж.к. „Младост II“ м.р., супермаркет „Пикадили“ издадено на „ДЕЙЗИ 38“ ЕООД, ЕИК 200055970, с ръководител магистър-фармацевт Радка Стоянова Тошкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0531/21.08.2018 г. e отнето Разрешение № АП - 1020/15.06.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Поп Димитър“ № 3 издадено на „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД, ЕИК 103701527, с ръководител магистър-фармацевт Донка Иванова Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0583/10.09.2018 г. e отнето Разрешение № 1404-НА/13.04.1998 г. за откриване на аптека на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимии“ № 86, издадено на маг.фарм.  Мария Петкова Захариева-Кемалова, с ръководител  магистър-фармацевт  Мария Петкова Захариева-Кемалова, поради изтичане на 12.08.2009 г. на едногодишния срок за привеждане на дейността в съответствие с изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.)

Със заповед № ЗОА-0583/10.09.2018 г. e прекратено Разрешение № 1404-НА/13.04.1998 г. за откриване на аптека на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимии“ № 86, издадено на маг.фарм.  Мария Петкова Захариева-Кемалова, с ръководител  магистър-фармацевт  Мария Петкова Захариева-Кемалова, поради изтичане на 12.08.2009 г. на едногодишния срок за привеждане на дейността в съответствие с изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.)

Със заповед № ЗОА-0608/18.09.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-596-1/15.04.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район Лозенец, пл. „Велчова завера“ № 3, издадено на „АРАКС 55“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Красимира Йорданова Рафаилова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0687/22.10.2018 г. e прекратено Разрешение № 7468-НА/16.12.2005 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, кв. „Враждебна“, ул. „Осма“ № 42, издадено на маг.-фарм. Ирина Руменова Василева и с ръководител маг.-фарм. Ирина Руменова Василева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0696/23.10.2018 г. e прекратено Разрешение № 1043/20.12.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Овча купел 1“, бл. 603, вх. Б, издадено на „Калрос”  ЕООД, с ЕИК: 200226282 и с ръководител маг.-фарм. Гергана Василева Георгиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0708/02.11.2018 г. e прекратено Разрешение № 1642-НА / 31.07.1998 г. за откриване на аптека на адрес: гр. Плевен, ж.к. „Дружба“, бл. 311, вх. 3, издадено на маг. фарм. Антон Методиев Кунчев, с ръководител  магистър-фармацевт Антон Методиев Кунчев, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).

Със заповед № ЗОА-0709/05.11.2018 г. e прекратено Разрешение № 1941/21.08.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 24, издадено на „Аптека Прима 2000“ ООД, ЕИК 200663951 и с ръководител маг.-фарм. Иванка Василева Липованска, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

SSL Certificates