ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0312/12.05.2020 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти BG/WDA/MP-0064/17.12.2018г., издадено на „Премиумфарм” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Елемаг“ № 11 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София, жк. „Западен парк“, самостоятелна сграда до бл.110, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

ДО „М и Р ФАРМЕКСПЕРТ ГРУП“ ЕООД

 

Със заповед № ЗОА-0296/07.05.2020 г. e прекратено производството по промяна на вписаните обстоятелства в Разрешение № АП-1889/27.05.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, издадено на “М и Р ФАРМЕКСПЕРТ ГРУП” ЕООД, с ЕИК: 205533794, седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. „Цар Симеон I“ № 70, ет. 1

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg

Със заповед № ЗОА-0352/28.05.2020 г. e отнето Разрешение № 1969/03.09.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. Латинка“ 40, издадено на ЕТ „КОЛИМЕЧКОВА - ВИОЛЕТА НИКОЛОВА“ c ЕИК 040878098, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Латинка“ 40, ет.1 с ръководител магистър-фармацевт ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА КОЛИМЕЧКОВА, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради  неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговецa на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0351/28.05.2020 г. e отнето Разрешение № 1157/26.01.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес гр. София, бул. „Шипченски проход“ 21, издадено на “ЕВГА ФАРМ” ЕООД c ЕИК 130588158, със седалище и адрес на управление гр. София 1124 район Изгрев, бул. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“, бл. 10, с ръководител магистър-фармацевт Роза Апостолова Пъчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради  неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0350/28.05.2020 г. e отнето Разрешение № 5148-НА/10.04.2002г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Лозен, ул. Съединение80, издадено на  магистър-фармацевт Христина Филипова Тодорова регистрирана, като „ХРИСТИНА ФИЛИПОВА-СОФИЯ ЕТc ЕИК 130821783 със седалище и адрес на управление с. Лозен, ул. Съединение №80, с ръководител магистър-фармацевт Христина Филипова Тодорова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради  неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0323/19.05.2020 г. e отнето Разрешение № 4265/26.08.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Дамян Груев“ № 8 А, издадено на „НАТАЛИ-2008“ ЕООД, ЕИК 200259033, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Дамян Груев“ № 8 А, с ръководител магистър-фармацевт Цанка Бойкова Борисова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Със заповед № ЗОА-0324/19.05.2020 г. e отнето Разрешение № 3472/30.08.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Народно хоро“ № 79, издадено на „БЕСТФАРМ“ ООД, ЕИК 200521471, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Овча купел, ул. „Народно хоро“ № 79, с ръководител магистър-фармацевт Тонка Николова Митева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0316/14.05.2020 г. e прекратено Разрешение № 5075-НА/26.02.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Зона Б - 5“, бл. 14, вх. В, издадено на маг.-фарм. Йордан Георгиев Димитров, регистриран като ЕТ, с ръководител маг.-фарм. Йордан Георгиев Димитров, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0238/30.03.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1620/16.01.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бяла, област Варна, ул. „Черноморка” № 6, издадено на „ТРИФАРМ“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Петя Русева Михалева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0222/23.03.2020 г. e прекратено Разрешение № 648/12.05.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Плевен, ул. „Георги Кочев“ № 71, издадено на маг.-фарм. Галина Цветанова Петрова, регистрирана като ЕТ „ИРИС 98 - ГАЛИНА ПЕТРОВА“, с ръководител маг.-фарм. Галина Цветанова Петрова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

SSL Certificates