ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0031/14.01.2021 г. e прекратено Разрешение № 6385-НА/08.12.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Разград, ул. „Свети Климент“ № 45,  издадено на маг.-фарм. Тота Христова Андонова, регистрирана като ЕТ „АНДОНОВА - ТОТА АНДОНОВА“, с ръководител маг.-фарм. Тота Христова Андонова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0016/11.01.2021 г. e прекратено Разрешение за търговия на дребно № 2701/11.03.2010 г. с лекарствени продукти с изключение на приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура, открита на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски“ № 56 А, аптека 2, издадено на „Ес Пи Фарм“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Жечка Маринова Иванова , като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0956/08.12.2020 г. e прекратено Разрешение за търговия на дребно № 3343/12.07.2010 г. с лекарствени продукти с изключение на приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура, открита на адрес: гр. Русе, ул. „Бистрица“, бл. „Бистрица“ 1, вх. Б, издадено на ЕТ „Цана Механджиева – Аптека Механджиева“, с ръководител маг.-фарм. Цана Георгиева Механджиева , като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0020/13.01.2021 г. e прекратено  Разрешение № АП-567-М/12.11.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 2, Хипермаркет „Кауфланд-Трошево“, издадено на „ВИКТОРИЯ АНГЕЛОВА“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Жасмина Димитрова Цвяткова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

           Настоящата заповед възстановява действието на Разрешение № АП-567/12.12.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, считано от датата на издаването ѝ.

Със заповед № ЗОА-0998/31.12.2020 г. e прекратено  Разрешение № 4210 - 3/09.06.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Отон Иванов“ № 16, издадено на „ЕЛКА НЕЙКОВА“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Мая Петрова Златева  като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0960/09.12.2020 г. e прекратено  Разрешение № АП-581-3/07.03.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 56, издадено на „Омега Фарм“ ЕООД, с ЕИК: 202791871 и с ръководител маг.-фарм. Димитър Георгиев Димитров, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0021/13.01.2021 г. e прекратено Разрешение № 1051/20.12.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Дървеница“, до бл. 21, издадено на “Фитофарм” ЕООД, с ЕИК: 175165433 и с ръководител маг.-фарм. Надежда Владимирова Йеремич, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0033/14.01.2021 г. e прекратено Разрешение № АП-1694-3/07.11.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, бул. „Сливница“ № 77, издадено на „АЕС ЕНД КО“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Вяра Кирилова Ценова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0831/21.10.2020 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-145/15.04.2008г.,/с последваща промяна Разрешение за промяна № IV-П-T-357/15.04.2011г/ издадено на „ЯНИ ФАРМА” ЕООД,  със седалище и адрес на управление:  гр. Благоевград 2700, ул. „Генерал Тодоров“ № 12, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр.  Благоевград 2700, ул. „Генерал Тодоров“ № 12, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА-0819/15.10.2020 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-S-195/14.03.2016г., издадено на „ВОРФАРМ” ЕАД,  със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ № 122Б, ет. 1, ап. 14 с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. София, район Лозенец, ул. „Ангел Каралийчев“ № 1, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.