ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0151/25.02.2019 г. е прекратено Разрешение № 254-1/18.03.2014г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, жк. „Младост 1А“, бл. 552, вх. 1, издадено на „РОСИФАРМ“ ЕООД, ЕИК 175170074 и с ръководител маг.-фарм. Малина Янкова Виячки, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0147/25.02.2019 г. e прекратено Разрешение № 3390/04.08.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Ветрен, община Мъглиж, издадено на „АВИЦЕНА“ ЕООД, ЕИК 123629619 и с ръководител магистър-фармацевт Галина Ненова Пиперова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Прекратявам Разрешение № АП-398-1/13.05.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. „Слънчев бряг - Изток“, община Несебър, УПИ VI, кв. 18, издадено на „М и С ФАРМКОНСУЛТ“ ООД, с ръководител маг.- фарм. Дживар Банко, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0231/14.03.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-1533-1/23.08.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. „Слънчев бряг - Запад“, административна сграда с идентификатор 51500.507.127.1, УПИ XVII-368, кв. 34, издадено на „М и С ФАРМА ГРУП“ ООД, с ръководител маг.- фарм. Салвия Валентинова Кирякова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0230/14.03.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-164/14.06.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. „Слънчев бряг - Запад“, УПИ I-24, кв. 7702, хотел „Ефир“, издадено на „МЕДИМАКС“ ООД, с ръководител маг.- фарм. Мария Кръстева Икономова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0229/14.03.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-804-1/22.12.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. „Слънчев бряг - Изток“, хотел „Хризантема“ - партерен етаж, издадено на „М и С ФАРМЕКСПЕРТ“ ООД, с ръководител маг. - фарм. Деляна Мартин Абока, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0199/07.03.2019 г. e прекратено Разрешение №  АП-1700/15.06.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев бряг-запад, Община Несебър, ПИ-51500.506.291, издадено на „МАРИО ФАРМА“ ООД, ЕИК 201957450 и с ръководител магистър-фармацевт Маргарита Костадинова Николова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0198/07.03.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-462/19.07.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев бряг-запад, Община Несебър, УПИ-I-148, издадено на „М и С ФАРМКОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 202473655, с ръководител магистър-фармацевт Стефан Ванев Хърков, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0196/07.03.2019 г. e прекратено Разрешение №  АП-166/14.06.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев бряг, УПИ III, хотел „Бриз“, издадено на „МЕДИМАКС“ ООД, ЕИК 102693472, с ръководител магистър-фармацевт Ярина Василевна Партико, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0195/06.03.2019 г. e прекратено Разрешение №  АП-450/05.07.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев бряг-изток, УПИ-I, кв. 60, хотелски комплекс „Есперанто“, издадено на „МАРИО ФАРМА“ ООД, ЕИК 201957450, с ръководител магистър-фармацевт Ганка Борисова Павлова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

SSL Certificates