ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК.

Със заповед № ЗОА–0423/01.07.2022 г. отнемам Разрешение № 4227-НА/06.04.2001 г. за откриване на аптека на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 2, издадено на ОБЩИНА САНДАНСКИ, в качеството й на едноличен собственик на капитала на „ОБЩИНСКИ АПТЕКИ“ ЕООД, с ЕИК: 101020520, със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 2 и с ръководител магистър-фармацевт Мария Атанасова Тунова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Със заповед № ЗОА–0424/01.07.2022 г. отнемам Разрешение № АП-2305/02.02.2022 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Девня, кв. „Повеляново“, ул. „Рила“ № 2, издадено на „АСТРОФАРМА“ ЕООД, ЕИК: 206643382, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, район „Одесос“, ул. „Опълченска“ № 23 и с ръководител магистър-фармацевт Георги Анастасов Георгиев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0427/01.07.2022 г. отнемам Разрешение №АП-903-4 /25.09.2019г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пазарджик, бул. ,,България“  № 64, издадено на ,,ФАРМАСОФ’' ЕООД, с ЕИК: 203232059 и с ръководител магистър-фармацевт  Ненка Георгиева Маринова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0429/01.07.2022 г. отнемам Разрешение №АП-1906 /10.06.2019г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пазарджик, ул. ,,Търговска“  № 36, издадено на ,,АМ БЮТИ 2019’' ЕООД, с ЕИК: 205628192  с ръководител магистър-фармацевт  Богдана Михайлова Стоянова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0430/01.07.2022 г. отнемам Разрешение № 2766 /24.03.2010г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пазарджик, ул. ,,Александър Стамболийски“  41, издадено на ,,МЕДИА НОВА’'ООД, с ЕИК: 112622712  с ръководител магистър-фармацевт  Светла Спасова Петрова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0431/01.07.2022 г. отнемам Разрешение № 2613/05.02.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: село Дрен, община Радомир, Кметството, издадено на „АЛОХАДОНА“ ЕООД, с ЕИК: 200760222, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, ж. к. „Младост - 4“, бл. 407, вх. 6, ет. 3, ап. 28 и с ръководител магистър-фармацевт Симеон Иванов Стоянов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Със заповед № ЗОА–0435/04.07.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-221/24.08.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти, в аптека открита на адрес: гр. Чирпан, ул. „П. К. Яворов“ № 5, издадено на  „ЙОТФАРМА“ ЕООД с ЕИК 200458494 и с ръководител магистър - фармацевт Надежда Пенева Данкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0438/05.07.2022 г. отнемам Разрешение № 3514-1 /28.02.2012г.за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Ахелой, община Поморие, ул. ,,Дуков“ № 4, издадено на ,,РИН ФАРМА’'ЕООД, с ЕИК: 201161962,  с ръководител магистър-фармацевт          Николай Жеков Николов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0440/05.07.2022 г. прекратявам Разрешение № 1368-1/23.05.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Нова Загора, ул. „Кънчо Чамов“ № 7,  издадено на „ТЯНКА ДАНЕВА“ ЕООД,  ЕИК 112669911 и с ръководител магистър-фармацевт Йонка Иванова Рашева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0443/07.07.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-2310/03.02.2022 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Димитър Манов“ № 73, издадено на „КЕТ 21“ ЕООД, с ЕИК: 206744709 и с ръководител маг.-фарм. Надя Петрова Маркова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.