ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК.

Със заповед № ЗОА–0321/08.06.2023г. прекратявам Разрешение № АП-1521/15.06.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Созопол, ул. „Ропотамо“ № 21, издадено на „ЧЕРНО МОРЕ ФАРМА“ ЕООД, ЕИК: 204246130, с ръководител маг.-фарм. Лучия Георгиева Текова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0165/08.03.2023г. прекратявам Разрешение № АП-851/30.10.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район „Искър“, ж. к. „Дружба - 2“,  в Търговско-административна сграда до бл. 311, издадено на „СН ФАРМА“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Цветан Пламенов Стоилов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0142/27.02.2023г. oтнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти BG/WDA/MP-0267/21.04.2021 г., издадено на „ПУМ МЕДИКАЛ” ЕООД, с ЕИК 205504369 , със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, ж.к. „Еленово“ ул. „Ахелой“ № 3 А, и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. Благоевград 2700, ж.к. „Еленово“ ул. „Ахелой“ № 3 А,  като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА–0284/12.05.2023 г. прекратявам Разрешение № АП-2156/03.02.2021 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. „Асен Христофоров“ № 6, бл. 1107, вх. А, издадено на „ЕМ БИ ФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Емилияна Веселинова Билюкова - Цацарова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0272/03.05.2023 г. прекратявам Разрешение № 1476/30.03.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стралджа, ул. „Хемус“ № 18, издадено на ЕТ „БОРЯНА-БОРЯНА АТАНАСОВА“ и с ръководител маг.-фарм. Боряна Костадинова Атанасова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0257/18.04.2023 г. отнемам Разрешение № 1846/16.07.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Горна Малина, Здравен дом, издадено на „ФАРМКОМЕРС - ГМ“ ЕООД, ЕИК: 122013649, със седалище и адрес на управление: с. Горна Малина 2131, община Горна Малина, област София и с ръководител помощник-фармацевт Стефка Стефанова Кръстанова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0250/12.04.2023 г. прекратявам Разрешение № АП-932-1/16.08.2022 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Софроний Врачански“ № 113-115, издадено на „АПТЕКА ЕРУДИТА“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Александар Митов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0249/11.04.2023 г. отнемам Разрешение № 2251 /16.11.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Петрич, ул. ,,Рокфелер“ № 59, издадено на ЕТ,,ДИМИТЪР РУТЕВ’' , с ЕИК: 101652241,  с ръководител магистър-фармацевт  Нина Стоянова Чаракчиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0248/11.04.2023 г. отнемам Разрешение № 3303 /06.07.2010г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Петрич, ул. ,,Битоля“ № 40, издадено на ЕТ,,КАЯ-ЗЛАТКА КУБОВА’' , с ЕИК: 101078686,  с ръководител магистър-фармацевт  Златка Асенова Кубова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0239/06.04.2023 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-Р-Т-EU-S-101/30.9.2013 г., издадено на „ПИСАРОВ” ООД, с ЕИК 123689534, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1000, район „Изгрев“, ж. к. „ДИАНАБАД“, бл. 5-В, ет. 1, ап. Б („ПИСАРОВ“ ЕООД, считано от 08.04.2016 г., с променени седалище и адрес на управление, считано от 07.05.2015 г.) и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1172, район „Изгрев“, ж. к. „Дианабад“, бл.5Б, вх. А,  като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.