ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0219/23.03.2020 г. e отнето Разрешение № АП-726-2/22.12.2015 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Банско, ул. „Пирин“ № 89, издадено на ЕТ «АНХИАЛО-РУМЕН БЕЛЕВ», с ЕИК: 201902678 и с ръководител магистър - фармацевт Аристид Стаматов Багарчев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти

Със заповед № ЗОА-0203/13.03.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1726-1/17.12.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 110, издадено на „ВС ФАРМ“ ЕООД“, с ръководител маг.-фарм. Елена Димитрова Шекерова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0194/10.03.2020 г. e прекратено Разрешение № 1611/15.05.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков“, бл. 10, издадено на „КАЛИНА ФАРМ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Станка Дикова Дикова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0160/27.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 2191/28.10.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Милин кьмък“ 9, издадено на ЕТ "БОРЕЯ - МАРГАРИТА ПОПОВА", с ръководител магистър-фармацевт Маргарита Димитрова Попова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0159/27.01.2020 г. e прекратено Разрешение № 2593/26.01.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ 14, издадено на "ВИ ДИ ФАРМ - 58" ЕООД, с ръководител магистър-фармацевт Таня Господинова Стойчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0158/27.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 3147/24.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ 33, вх. Б, издадено на ЕТ „ЦАНКА СТЕФАНОВА“, и с ръководител магистър-фармацевт Цанка Николова Стефанова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0156/27.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 3077/21.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Братя Даскалови, ул. „Септемврийци“ 55, издадено на „ФАРМАВИТ – БД“ ЕООД, с ръководител помощник-фармацевт Виолета Желева Драголова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0155/27.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 3221/30.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Вършец, ул. „България“ 4, издадено на ЕТ "ИЛФАРМ - ЛЮДМИЛА ИВАНОВА", с ръководител магистър-фармацевт Людмила Димитрова Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти

Със заповед № ЗОА-0154/27.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 3277-НА/04.07.2000 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Хайдушко изворче“, бл. 41, вх. В, издадено на ЕТ „ЧАСТНА АПТЕКА ДИАНА - ИВАНКА ЛИШКОВА“, с ръководител магистър-фармацевт Иванка Иванова Лишкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0022/24.01.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1752/18.10.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, Автогара „Север“, ул. „Димитър Стамболов“ № 2, издадено на „ПРЕМИУМ ФАРМАСИ 2“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Нина Атанасова Георгиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

SSL Certificates