ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0675/25.08.2020 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-121/02.04.2008г., издадено на „ДВК ФАРМА” ЕООД,  със седалище и адрес на управление:     гр. София, район Сердика, ж.к. „Банишора“ бл. 31, вх. Б, ет. 1, ап. 13 с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. София 1231, община Връбница, ж.к. „Надежда“ 6-та част, бл. 637А, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА-0018/11.01.2021 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти BG/WDA/MP-0051/28.09.2018г., издадено на „ФАРМГРУП” ЕООД, с ЕИК 203900010, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич 2850, област Благоевград, ул. „Александър Буйнов“ № 3 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. Петрич 2850, ул. „Места“ № 22, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА-0017/11.01.2021 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-231/11.07.2017 г., издадено на „ТГ ФАРМА ГРУП” ЕООД, с ЕИК 204426177, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, Бизнес Център Hill Tower и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София, район Подуене, ж.к. „Сухата река“, ул. „Витиня“, бл. 89, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА-0954/08.12.2020 г. e прекратено Разрешение № 3349/13.07.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Благоевград, кв. „Запад“, бл. 25, издадено на ЕТ “Валентина Пешева - Валан Фарм”, с ЕИК: 101064188 и с ръководител маг.-фарм. Валентина Димитрова Пешева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0953/08.12.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1429-М/20.12.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Симитли, ул. „Георги Димитров“ № 44, вх. А, издадено на “Конкраз Груп” ООД, с ЕИК: 204289159 и с ръководител маг.-фарм. Лилиана Бисерова Богданова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0935/01.12.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-2081/27.07.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Кърджали, бул. „Тракия“ № 13 - партер, издадено на „ГЛОБУС ФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Христина Димитрова Костадинова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0933/01.12.2020 г. e прекратено Разрешение № 4470-НА/11.06.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Шабла, ул. „Петко Българанов“ № 6, издадено на маг.-фарм. Митко Колев Рашков, регистриран като ЕТ „РАШКОВ М - МИТКО РАШКОВ“, с ръководител маг.-фарм. Митко Колев Рашков, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0919/27.11.2020 г. e прекратено Разрешение № 1812/16.07.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Русе, ул. Борисова 49Е, издадено на „СВЕТЛА ХАРИЗАНОВА“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Елизар Станчев Куюмджиев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0888/04.11.2020 г. e отнето Разрешение № 4043-1/22.4.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев“ № 3 издадено на „МАКС ФАРМ 1“ ЕООД, с ръководител магистър-фармацевт Емилия Илиева Митрева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0880/04.11.2020 г. e прекратено Разрешение за търговия на дребно № АП - 1169/22.12.2015 г. с лекарствени продукти с изключение на приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура, открита на адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, ул. „Петър Джидров“, бл. 408, издадено на „ГАЛАН Д. И.“ ЕООД, с ръководител магистър-фармацевт Иванка Михайлова Панчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.