ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0368/17.05.2019 г. е прекратено Разрешение № 2808/09.04.2010г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Кърджали, ул. „Беломорски“ № 79, издадено на ЕТ „ТАНЯ-7-СТАНКА СПИРОВА“, с ръководител магистър-фармацевт Станка Спирова Христова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0363/16.05.2019 г. е прекратено Разрешение № 6363-НА/17.11.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Селище, община Благоевград, кв. 20, п. IV, издадено на ЕТ „НАДКА ЧАПКЪНОВА“, ЕИК: 101534925, и с ръководител помощник-фармацевт Надка Радкова Чапкънова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0362/16.05.2019 г. e отнето Разрешение № 5145-НА/10.04.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Падеш, община Благоевград издадено на ЕТ „ИЛКА ИЛИЕВА“, с ЕИК:101128235 и с ръководител помощник-фармацевт Илка Димитрова Илиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0353/13.05.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-1393-1//05.07.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. „Златни пясъци“, търговски комплекс „Дионисос“, издадено на „АСТРАФАРМА“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Лиляна Петрова Сапунджиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0346/09.05.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-1269-М/26.03.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Иван Вазов“ № 2, Хипермаркет „Кауфланд“, издадено на „СИЛВИЯ ВЕНЕВА“ ЕООД, с ЕИК: 175373676 и с ръководител магистър-фармацевт Тонимир Свиленов Иванов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0345/09.05.2019 г. е прекратено Разрешение № 4067-М/23.04.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 44, Хипермаркет „Кауфланд“, издадено на „ЛЮДМИЛА ЗЛАТКОВА“ ЕООД, с ЕИК 175344436 и с ръководител магистър-фармацевт Анджелина Красимирова Пешева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0337/02.05.2019 г. е прекратено Разрешение № 2153-1/23.06.2014г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Президент Линкълн“ № 19 издадено на „Аля Стойнова“ ЕООД с ръководител маг.-фарм. Илияна Цветкова Стойнова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0328/23.04.2019 г. е прекратено Разрешение № 1034/11.12.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стралджа, ул. „П. Кабаков“ № 3, издадено на ЕТ „МАРИЯ ИВАНОВА“ с ръководител маг. - фарм. Мария Пенева Иванова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0313/19.04.2019 г. e отнето Разрешение № 612/23.04.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Плевен, ул. „Незабравка“ № 7, с ръководител магистър-фармацевт Цветана Христова Панчева, издадено на ЕТ „ЦВЕТАНА ХРИСТОВА“ ЕИК 114072158, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ж. к. „Сторгозия“, ул. „Незабравка“ № 7, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Със заповед № ЗОА-0298/16.04.2019 г. e отнето Разрешение № 1049/20.12.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Деян Белишки“ № 58, издадено на  „АЛТЕА-2005“ ООД, с ръководител магистър-фармацевт Анна Кирилова Ниновска,  като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

SSL Certificates