ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0823/19.12.2018 г. e отнето Разрешение № 2188-НА/19.04.1999 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Девин, ул. „Освобождение“ № 58 издадено на „Фармадев“ ЕООД с ръководител магистър-фармацевт Роска Стоилова Марудинска, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0688/22.10.2018 г. e прекратено Разрешение № 2802-НА/18.01.2000 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Охридско езеро“ бл. 12 А, издадено на маг.-фарм. Ирина Руменова Славова и с ръководител маг.-фарм. Ирина Руменова Славова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0629/25.09.2018 г. e отнето Разрешение № АП-768/16.07.2014г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. „Слънчев бряг“- запад, кв. „Чайка“ № 8, издадено на  „СИМ – ИН ФАРМА“ ООД, с ЕИК 201416092 и с ръководител магистър-фармацевт Анна Георгиева Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0628/25.09.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-523-М-1/01.11.2017г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, жк. „Славейков“, ул. „Янко Комитов № 8, Хипермаркет „Кауфланд“, издадено на „Преслава Бечева” ЕООД, ЕИК 175346615 и с ръководител маг.-фарм. Велина Жекова Кралева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0609/18.09.2018 г. e прекратено Разрешение № 2689-2/09.07.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница“ № 1, партер, издадено на „ДиД Фарма“ ООД и с ръководител магистър-фармацевт Дора Йорданова Христова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0600/13.09.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1651/26.03.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Раковски, ул. „Михаил Добромиров“ № 24 А, издадено на „ФАРМА СТАР-АД“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Мария Димитрова Филипова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0582/10.09.2018 г. e отнето Разрешение № 6032-НА/30.05.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимии“ № 81Г, издадено на ЕТ Иванка Ганева Димитрова, с ръководител магистър-фармацевт Иванка Ганева Димитрова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0581/10.09.2018 г. e отнето Разрешение № 1599/15.05.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Георги Сава Раковски“ № 23 издадено на „КВАНТУМ“ ЕООД, ЕИК 148069167, с ръководител магистър-фармацевт Павлина Стойкова Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0557/28.08.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1284/20.06.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Котел, ул.„Неофит Бозвели“ № 1, издадено на „Булдара интернешънъл” ЕООД и с ръководител маг.-фарм Кольо Минев Колев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0540/24.08.2018 г. e прекратено Разрешение № 1675-НА/17.08.1998г. за откриване на аптека на адрес: гр. Велико Търново ул. „Никола Габровски“ №42 Д, издадено на маг.фарм.  Тинка Стоянова Радославова, с ръководител  магистър-фармацевт  Тинка Стоянова Радославова, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.)

SSL Certificates