ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0879/03.11.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1469-6/26.03.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев Бряг – Запад, хотел „Диамант Резиденс“, издадено на „ДУНАВ ФАРМА“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Грозданка Метаксанова Дончева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0878/03.11.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-2076/07.07.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 43, издадено на „ПРЕМИУМ ФАРМАСИ 2“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Петя Проданова Проданова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0877/03.11.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1087/09.09.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Крумовград, ул. „Христо Ботев“ № 2, издадено на „АССА ФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Сабиха Сабри Родоплу Халил, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0634/03.08.2020 г. e прекратено Разрешение №АП-1723/09.08.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, обект 56, до бл. 11, издадено на „ЕКОФАРМА ХОМЕОПАТИЯ“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Дияна Славова Сърбинова-Георгиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0891/06.11.2020 г. e прекратено Разрешение № 7712 - НА/03.07.2006 г. за откриване на аптека, на адрес: гр. София, ж.к. Дружба – 1, бл. 51, вх. А, издадено на маг.-фарм. Елена Николова Цекова, регистрирана като ЕТ, с ръководител маг.-фарм. Елена Николова Цекова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0887/04.11.2020 г. e отнето Разрешение № 2743-НА/08.12.1999 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Д. Груев“ № 32, с ръководител магистър-фармацевт Милка Иванова Христова, издадено на ЕТ „МИЛА - Милка Христова“, ЕИК: 121009772, със седалище и адрес на управление гр. София 1142, бул. „Евлоги Георгиев“ № 67, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Със заповед № ЗОА-0886/04.11.2020 г. e прекратено Разрешение № 2038-1/13.05.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 1“, бл. 115, вх. А, издадено на „МДИ - Цветко Стойнов“ ЕООД, с ЕИК: 131344107 и с ръководител маг.-фарм. Румяна Борисова Георгиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0832/21.10.2020 г. e отнето Разрешение № 2123/20.10.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Рила, ул. „Георги Димитров“ № 11, издадено на „АСИ ФАРМ-2008“ ЕООД, ЕИК 200364835, с ръководител маг.-фарм. Надежда Матеева Кънева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешени„ за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0807/09.10.2020 г. e прекратено Разрешение за търговия на дребно № 203/22.11.2007 г. с лекарствени продукти с изключение на приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура, открита на адрес: гр. Асеновград, ул. „Княз Борис I“ № 2, издадено на ЕТ „АВИЦЕНА – МАРИЯ ГИРДЖЕВА“, с ръководител магистър-фармацевт Мария Петрова Гирджева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0803/07.10.2020 г. e прекратено Разрешение № 870-2/15.01.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Тракия“ № 2, издадено на „ЮВ ФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Татяна Илиева Костова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.