ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0010/14.01.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-612/30.01.2014г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Рудник, община Бургас, ул. „Жечка Карамфилова“ № 31, издадено на „М и С ФАРМКОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 202473655, с ръководител маг.-фарм. Розалина Асенова Йоцова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0259/10.04.2020 г., e прекратено № АП-1878/13.05.2019 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. „Слънчев бряг-запад“, община Несебър, ПИ 51500.506.660, магазин „Фреш маркет 1“, издадено на „ТРИО ФАРМ“ ООД, с ръководител маг. - фарм. Борислав Димитров Спасов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0249/06.04.2020 г., e прекратено № 2091-1/17.11.2014 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Борово“, бл. 223-А, издадено на ЕТ „БОЛИНА-ЯВОР СТАНКОВ“, с ръководител маг. - фарм. Румяна Пенчева Пелтекова-Кустева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0247/02.04.2020 г., e прекратено № 2664-2/04.05.2016 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бяла ул. „Хаджи Димитър“ № 13, издадено на „ДАМЯНОВ-97“ ЕООД, с ръководител маг. - фарм. Искра Петрова Алтънова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0242/30.03.2020 г., e прекратено № АП-1574/21.09.2017 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Скутаре, община Марица, ул. „Кирил и Методий“ № 23, издадено на „ЕМ ТИ ФАРМ“ ЕООД, с ръководител маг. - фарм. Юмюгюл Емин Мехмедова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0221/23.03.2020 г., e отнето № АП-940/09.02.2015 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Банско, ул. „Глазне“ № 7, издадено на „НЮМЕД“ ООД, с ръководител маг. - фарм. Веселина Ангелова Ангелова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0220/23.03.2020 г. e прекратено № 2405/07.12.2009 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Симитли ул. „Георги Димитров“ № 38, вх. Б, издадено на ЕТ „ЕСИ-ВЕСЕЛА ТОМОВА“, с ръководител маг. - фарм. Весела Стоилова Томова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0185/04.03.2020 г. e прекратено № 2307/26.11.2009 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Ямбол, ул. „Ангел Кънчев“ № 2, издадено на ЕТ „РАДОЯН-ЯНЧО ПЕТРОВ“, с ръководител маг. - фарм. Янчо Петров Гинев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0183/04.03.2020 г. e прекратено № 4308/16.02.2012 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Любляна“ № 49, издадено на ЕТ „ИЗАБЕЛА ЛЮБЕНОВА“, с ръководител маг. - фарм. Изабела Любенова Кефсизова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0127/14.02.2020 г. e прекратено № 3027/08.06.2010 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, бл. 031, вх. А, издадено на ЕТ „МАВЪР-МАРЯ ВЪРБАНОВА“, с ръководител маг. - фарм. Маря  Евгениева Върбанова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

SSL Certificates