ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК.

Със заповед № ЗОА–0357/05.07.2023г. отнемам Разрешение 2751-1/04.07.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к. к. „Слънчев бряг - изток“, сграда с идентификатор 51500.505.162.4, срещу хотел „Лагуна“, издадено на "ФАРМЕКСПЕРТ ГРУП" ЕООД, с ЕИК: 200424894, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, п. к. 8000, община Бургас, област Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 56, вх. 3, ет. 5, ап. 9 и с ръководител маг.-фарм. Мара Димова Чебишева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0355/04.07.2023г. прекратявам Разрешение № 563/10.04.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж. к. „Младост 1 – Мусагеница“, бл. 107, магазин. 3, издадено на „СИМАЛЕКС ФАРМ“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Светослав Александров Атанасов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0348/26.06.2023г. отнемам Разрешение № АП-860/17.11.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Патриарх Евтимий“ № 39, издадено на „ТЕРА ФАРМ“ ООД, ЕИК: 203043119, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик 4400, ул. „Цар Симеон“ № 5 и с ръководител магистър - фармацевт Диана Атанасова Калчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0346/21.06.2023г. прекратявам Разрешение № АП-1787-1/27.05.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Златни пясъци, хотел „Иглика, издадено на „БОРОФАРМА” ЕООД, с ЕИК: 205349260 и с ръководител маг.-фарм. Златка Иванова Тянкова-Мешулам, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0343/21.06.2023г. прекратявам Разрешение № 5338-НА/09.07.2002 г. за откриване на аптека за лекарствени продукти, включително и екстемпорални лекарстеви форми, открита на адрес: гр. София, ул. „Гюешево“ 77, издадено на маг.-фарм. Иван Георгиев Радев, действащ като „ФАРМА – 91 – ИВАН РАДЕВ“ ЕТ, с ръководител маг.-фарм. Иван Георгиев Радев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0339/19.06.2023г отнемам Разрешение АП-2221/01.06.2021 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Гълъбец, община Поморие, ул. „Никола Лъсков“ № 8, издадено на „ПИРГОС ФАРМА“ ЕООД, с ЕИК: 205549656 и с ръководител маг.-фарм. Юлиан Пламенов Николов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0328/15.06.2023г. прекратявам Разрешение № 411/20.02.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Иван Асен ІІ“ № 21, издадено на маг.-фарм. Ели Ангелова Иванова, регистрирана като ЕТ „ЕЛИ АНГЕЛОВА - ФАРМА“, с ръководител маг.-фарм. Ели Ангелова Иванова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg

Със заповед № ЗОА–0321/08.06.2023г. прекратявам Разрешение № АП-1521/15.06.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Созопол, ул. „Ропотамо“ № 21, издадено на „ЧЕРНО МОРЕ ФАРМА“ ЕООД, ЕИК: 204246130, с ръководител маг.-фарм. Лучия Георгиева Текова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0165/08.03.2023г. прекратявам Разрешение № АП-851/30.10.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район „Искър“, ж. к. „Дружба - 2“,  в Търговско-административна сграда до бл. 311, издадено на „СН ФАРМА“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Цветан Пламенов Стоилов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0142/27.02.2023г. oтнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти BG/WDA/MP-0267/21.04.2021 г., издадено на „ПУМ МЕДИКАЛ” ЕООД, с ЕИК 205504369 , със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, ж.к. „Еленово“ ул. „Ахелой“ № 3 А, и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. Благоевград 2700, ж.к. „Еленово“ ул. „Ахелой“ № 3 А,  като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.