ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК.

Със заповед № ЗОА–0364/13.06.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-2042/08.05.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к. к. Св. Св. Константин и Елена, Търговски комплекс „Приморски“, издадено на „МАНОЛОВА 2“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Соня Георгиева Москова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0363/13.06.2022 г. прекратявам Разрешение № 3906-НА-1/05.01.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Сливен, ул. „Бургаско шосе“ № 37, издадено на ЕТ „Венета Вълканова“, с ЕИК: 119616982 и с ръководител маг.-фарм. Мария Димитрова Вълканова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0351/07.06.2022 г. прекратявам Разрешение № 5583-НА/30.10.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора, издадено на маг.-фарм. Стойка Стоянова Генова, регистрирана като ЕТ „СТОЙКА ГЕНОВА“, с ръководител маг.-фарм. Стойка Стоянова Генова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0349/07.06.2022 г. отнемам Разрешение № АП-1969/28.10.2019 г. за откриване на аптека на лечебно заведение за болнична помощ на адрес: гр. Сливен 8800, ул. „Булаир“ № 49, издадено на „Многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна“ ЕООД - гр. Сливен, с ЕИК 119610965 и с ръководител магистър-фармацевт Цветка Русева Пенкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради преустановяване на дейността на лечебното заведение.

Със заповед № ЗОА–0335/27.05.2022 г. отнемам Разрешение № АП-1865/23.04.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти, открита на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, кооперативен пазар „Велека“, издадено на „М и Р ПРИМУЛАФАРМ“ ЕООД с ЕИК 205571624 и с ръководител магистър - фармацевт Златка Василева Димитрова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0333/25.05.2022 г. прекратявам Разрешение № 3408-2/12.05.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Пиротска“ № 34, издадено на „СУПРА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Янка Недева Германлиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0332/25.05.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-701-2/26.10.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 53, издадено на „СУПРА ТРЕЙД“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Йорданка Генева Тодорова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0329/25.05.2022 г. отнемам  Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-EU-037 от 15.04.2013 г., издадено на „НДК ТРЕЙДИНГЕООД, с ЕИК: 202246351, със седалище и адрес на управление: община Хасково, гр. Хасково 6300, ул."Дунав" № 49, с адрес на помещенията за търговия на едро: гр. Хасково 6300, ул."Дунав" № 49 и с отговорен магистър-фармацевт Преслава Борева Дякова, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА–0320/17.05.2022 г. отнемам  Разрешение № 362/24.01.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти, открита на адрес: гр. Благоевград, ул. „Пере Тошев“ № 12, издадено на ЕТ „КРИСТИНА СТОЯНОВА-МИНИМАРКЕТ“, с ЕИК: 040175317 и с ръководител магистър-фармацевт Кристина Николова Стоянова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0313/12.05.2022 г. отнемам  Разрешение № 640/12.05.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Хасково, бул. „Освобождение“ № 8, издадено на маг.-фарм. Петя Николова Колева, регистрирана като „ПЕТЯ ФАРМ“ ЕООД, с ЕИК: 126082589 и с ръководител магистър-фармацевт Петя Николова Колева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.