ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК.

Със заповед № ЗОА–0221/30.03.2023 г. прекратявам Разрешение № АП-994-4/03.05.2022 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, кв. „Сарафово“, ул. „Брацигово“ № 13, обект 5 А, издадено на „Афиа Фарма“ ЕООД, с ЕИК: 203420278 и с ръководител маг.-фарм. Людмил Николаев Колев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0194/21.03.2023 г. отнемам Разрешение № 3008/08.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бяла, ул. „Асен Златаров“ № 5, издадена на ЕТ „АРФАРМ - АСЕН ДИМИТРОВ“, с ръководител маг.-фарм. Асен Стоянов Димитров, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0193/21.03.2023 г. прекратявам Разрешение № АП-1409-1/05.07.2022 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 60, издадено на „ФОКС ФАРМ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Ваня Цанева Добрева-Йорданова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0163/07.03.2023 г. отнемам Разрешение АП-828-2/15.06.2021 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Равда, област Бургас, ул. „Македония“ № 1, издадено на ФАРМА МАРКЕТ 3“ ЕООД, с ЕИК: 202025520, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, пл. „Тройката“ № 4, п. к. 8000 и с ръководител маг.-фарм. Маргарита Михайлова Трифонова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0162/07.03.2023 г. отнемам Разрешение № АП-1882/13.05.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, ПИ 11538.501.527, ул. „Чайка“, супермаркет „Паркмарт“, издадено на ТРИО ФАРМ“ ООД, с ЕИК: 205574111, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски“, ж. к. „Бриз - юг - 59, вх. Е, ет. 1, ап. 10, п. к. 9000 и с ръководител маг.-фарм. Симеон Вълчев Славов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0161/07.03.2023 г. отнемам Разрешение АП-410/21.05.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, , пл. „Тройката“ № 4, издадено на ФАРМА МАРКЕТ 3“ ЕООД, с ЕИК: 202025520, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, пл. „Тройката“ № 4, п. к. 8000 и с ръководител маг.-фарм. Златка Владимирова Йорданова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0159/07.03.2023 г. отнемам Разрешение № АП-1345-3/02.07.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к. к. „Слънчев бряг“, община Несебър, хотел „Планета“, партер, издадено на ФАРМАСЪН“ ЕООД, с ЕИК: 204139914, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, пл. „Тройката“ № 4, п. к. 8000 и с ръководител маг.-фарм. Йорданка Борисова Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Със заповед № ЗОА–0158/07.03.2023 г. отнемам Разрешение № 900-1/27.07.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, к-с „Възраждане“, ул. „Цар Калоян“ № 20, издадено на „ДИНАФАРМ“ ЕООД, с ЕИК: 147237628, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Пробуда“ № 53, ет. 5, ап. 16, п. к. 8000 и с ръководител маг.-фарм. Марта Петрова Дражева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0157/07.03.2023 г. отнемам Разрешение АП-1033/16.06.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к. к. „Слънчев бряг“, базар „Палма“, аптека 1, издадено на ЛОЗИНВЕСТ“ ЕООД, с ЕИК: 202751970, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, пл. „Тройката“ № 4, п. к. 8000 и с ръководител маг.-фарм. Мария Вълкова Нейкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Със заповед № ЗОА–0156/07.03.2023 г. отнемам Разрешение № АП-2164/22.02.2021 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Приморско, ул. „Странджа“ № 16 А, издадено на ЗУУМЕЕР ГРУП“ ЕООД, с ЕИК: 205574111, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Цар Шишман“ № 12, ет. 2, ап. офис 1, 2, п. к. 4400 и с ръководител маг.-фарм. Небесна Сабинова Хаджиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.