ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК.

Със заповед № ЗОА–0312/12.05.2022 г. отнемам  Разрешение № 2496/19.12.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стамо Пулев“ № 2, Хипермаркет „Кауфланд“, издадено на „ФАРМАХИТ СЛИВЕН“ ЕООД, с ЕИК: 160126339 и с ръководител магистър-фармацевт Мария Янкова Иванова,  като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0307/12.05.2022 г. отнемам  Разрешение 2614/05.02.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Братя Жекови“ № 43, издадено на ЕТ „ДОРА ДОНЧЕВА“, с ЕИК: 128016164 и с ръководител маг.-фарм. Дора Александрова Дончева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0286/04.05.2022 г. отнемам Разрешение № 4210-НА-2/23.07.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев бряг – изток, УПИ III, кв. 21, сграда „С“, издадено на „АР ЕНД БИ ФАРМА“ ООД, ЕИК 131549247 и с ръководител магистър-фармацевт Петър Николов Ръжданов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неспазване на условията, при които е издадено разрешението за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0283/03.05.2022 г. прекратявам Разрешение 3790/15.02.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Ана Феликсова“ № 12 в магазин Билла, издадено на „МЕГАФАРМ 1“ ООД, с ЕИК: 200822670 и с ръководител маг.-фарм. Силвия Георгиева Михайлова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0259/13.04.2022 г. прекратявам Разрешение № 3172-4/06.08.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. „Младежка“ № 3, издадено на „ЛЕК М“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Марина Петрова Янкова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0257/13.04.2022 г. прекратявам Разрешение № 1517-1/11.01.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, търг. център, кв. 2, по плана на жил. група А 7 - 8, издадено на „ЛЕК 1“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Драга Илиева Еленска, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0247/11.04.2022 г. прекратявам Разрешение № 1284-1/01.06.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к. к. „Слънчев бряг - изток“, община Несебър, УПИ - I, кв. 66, хотел „Европа“, издадено на „ФАРМА МАРКЕТ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Румяна Георгиева Марикин, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–00194/17.03.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-1430-1/15.06.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, кв. 8, УПИ VI - 122, до бл. 29, издадено на „ЧЕРНО МОРЕ ФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Емил Иванов Иларев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0190/15.03.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-1638/20.02.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район „Триадица“, ул. „Костенски водопад“, бл. 242, вх. 1, ет. 1, издадено на „ФАРМИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Димитрия Любенова Даутова-Банялиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0149/28.02.2022 г. отнемам Разрешение № 960/12.11.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж. к. „Младост 1“, Търговски център, издадено на ЕТ „ПАВЛИНА БОЧЕВА“, ЕИК: 831130238, със седалище и адрес на управление: гр. София 1715, район Младост, ж. к. „Младост 4“, бл. 411, вх. А, ет. 5, ап. 13, с ръководител магистър-фармацевт Павлина Бочева Бочева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.