ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-1052/18.12.2019 г. e прекратено Прекратявам Разрешение № 3763 - 1/01.02.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район „Красно село“, ул. „Св. Георги Софийски“ № 26, издадено на РАЙНА МАДЖАРОВА - СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” ЕООД с ръководител маг. - фарм. Юлия Петрова Рафаилова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-1057/23.12.2019 г. e прекратено № АП-1640-1/07.02.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Първенец, община Родопи, ул. „Васил Левски“ № 14 А, издадено на „ИНТЕР ИМОТИ” ЕООД с ръководител маг. - фарм. Злателина Стоянова Добрикова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0894.10.2019 г. e прекратено Разрешение № 1177/02.02.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей“ № 1, аптека „Фармамед“, издадено на „ФАРМАМЕД“ ЕООД, с ЕИК 125567850 и с ръководител магистър-фармацевт Иванка Енчева Симеонова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.  

Със заповед № ЗОА-0850/09.10.2019 г. e прекратено Разрешение № 4074-3/13.02.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Радко Димитриев“ № 15, издадено на „АРАРАТ ФАРМА - СОФИЯ“ ЕООД“, с ръководител маг.-фарм. Мария Борисова Иванова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0839/07.10.2019 г. e прекратено Разрешение № 106-1-М-1/12.11.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Позитано“ № 12, издадено на „МАРИЯ КЕНОВА“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Кремена Пламенова Колева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0515/17.07.2019 г. e прекратено Разрешение № 3551-2-М/04.07.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ № 8, хипермаркет „Кауфланд - Русе 1“, издадено на „САШКА ТОДОРОВА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Снежана Христова Ненова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0504/08.07.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-966-2/13.05.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе“ № 167, издадено на „АЛЕКТО ГРУП“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Майа Атанасова Петкова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0424/14.06.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-998/19.05.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев бряг - Запад, община Несебър, УПИ VIII -55, кв. 7601, издадено на „ДЖИДЖИФАРМ” ЕООД, ЕИК 203475171 и с ръководител маг.-фарм. Красимир Георгиев Костов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0423/14.06.2019 г. e прекратено Разрешение № 2671/22.02.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа“ №2, ДКЦ - 2, издадено на „ФАРМАКОНСУЛТ ” ЕООД, ЕИК 119669305 и с ръководител маг.-фарм. Мая Ненова Стоянова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0422/14.06.2019 г. e прекратено Разрешение № 2659/22.02.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Враца , ул. „Ген. Леонов“ № 50 , издадено на ЕТ „ЛИДКА ВЕНКОВА – ВИТАЛИС 97”, ЕИК 106035646 и с ръководител маг.-фарм. Лидка Венкова Георгиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

SSL Certificates