ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0819/15.10.2020 г. e отнето Разрешение № IV-P-T-EU-195/14.03.2016г. за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено на „ВОЛФАРМ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ № 122 Б, ет. 1, ап. 14, притежаващо помещения за съхранение на лекарствени продукти на адрес гр. София, район Лозенец, ул. „Ангел Каралийчев“ № 1 и с отговорен магистър-фармацевт Росен Ботев Русев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението на търговеца на едро да уведоми ИАЛ за прекратяване на дейността си.

Със заповед № ЗОА-0800/07.10.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1399-М/28.06.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Г. С. Раковски“ № 52 А, издадено на „КАПКА НИКОЛОВА - ВОЕННА БОЛНИЦА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Ирина Иванова Касабова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0793/05.10.2020 г. e отнето Разрешение № 2872-1/06.06.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Поморие, ул. „Княз Борис І“ № 118 А, с ръководител магистър-фармацевт Христина Василева Вардалиева, издадено на „Образцова Аптека Славейков“ ЕООД, ЕИК: 147224508, със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. “Цар Симеон I“ № 96, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0739/15.09.2020 г. e прекратено Разрешение № 956-1-М/07.06.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 168, издадено на „СИЯНА МИЛАНОВА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм, Татяна Борисова Йорданова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0696/31.08.2020 г. e прекратено Разрешение № 3104/21.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 80, издадено на ЕТ „ИЗА - М - ИЗА ЙОСИФОВА“, с ръководител маг.-фарм. Иза Менахемова Йосифова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0682/26.08.2020 г. e отнето Разрешение № 1326/04.03.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Плевен, ул. „Метро“ № 11, Хипермаркет Метро, издадено на „НАТАЛИЯ ЛИЧЕВА“ ЕООД, ЕИК: 175358418 и с ръководител магистър - фармацевт Наталия Георгиева Личева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0690/26.08.2020 г. e отнето Разрешение № 3045/08.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Коиловци, община Плевен, ул. „Г. Димитров“ № 32, издадено на ЕТ „Орехона - Мария Андреева“, ЕИК: 824057291 и с ръководител магистър - фармацевт Мария Андреева Илиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0678/25.08.2020 г. e отнето Разрешение № 2480/18.12.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 28, Хипермаркет Кауфланд, издадено на „ФАРМАХИТ“ ЕООД, с ЕИК: 131464601 и с ръководител магистър-фармацевт Димка Тотева Димитрова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неспазване на условията, при които е издадено разрешението.

Със заповед № ЗОА-0670/24.08.2020 г. e прекратено Разрешение за откриване на болнична аптека № 5096-НА/14.03.2002 г., открита на адрес: гр. Дряново, ул. „Шипка“ № 164, издадено на “ОБЩИНСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ДРЯНОВО” ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Николинка Пенчева Петрова, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради прекратяване на дейността на лечебното заведение.

Със заповед № ЗОА-0667/20.08.2020 г. e отнето Разрешение № 554/10.04.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Добрич, ул. „Клисура“ № 6, издадено на ЕТ “Пенка Иванова Данаилова” и с ръководител магистър-фармацевт Пенка Иванова Данаилова, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.