ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0010/09.01.2018 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-134/22.08.2014 г., издадено на „ЧИРИТА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливница 2200, област София, община Сливница, бул. „Паисий Хилендарски“ № 8.