ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК.

Със заповед № ЗОА–0103/10.02.2022 г. отнемам  Разрешение № 4239-1/28.02.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, кв. „Горни Богров“, ул. „Трети март“ № 12, издадено на „ЛЕКФАРМА“ ООД, с ЕИК 131163473 и с ръководител магистър-фармацевт Иванка Маринова Захариева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0102/10.02.2022 г. отнемам Разрешение № 1896/14.08.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Света троица“, бл. 204, вх. А, издадено на ЕТ „ПАНАЦЕЯ – 98 – ЮЛИЯНА ЛАВРОВА“, с ЕИК 121630722 и с ръководител магистър-фармацевт Юлияна Николова Лаврова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал.3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0101/10.02.2022 г. отнемам  Разрешение № 4941-НА/14.01.2002г.за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. ,,Цар Иван Асен II“ №39, издадено на ЕТ,,ДОЗИС-ЛЮБА ТОДОРОВА’' , с ЕИК: 121639714,  с ръководител магистър-фармацевт  Люба Благоева Тодорова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0100/10.02.2022 г. отнемам  Разрешение № 3870 /22.03.2011г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. ,,Стражица“ 7 , издадено на ,,ТЕАФАРМ’' ООД, с ЕИК: 175088143,  с ръководител магистър-фармацевт  Асен Сашев Момков, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0099/10.02.2022 г. отнемам  Разрешение № 4274/29.09.2011г.за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. ,,Дамяница“ 2, издадено на ,,МАЙК ФАРМА’' ЕООД , с ЕИК: 175309339,  с ръководител магистър-фармацевт  Камелия Вилдирас Каменова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0092/07.02.2022 г. отнемам Разрешение № 3025/08.06.2010г.за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. ,,Макгахан“ 9, издадено на ЕТ,,ЙОНКА ИВАНОВА-ФУТУРА 2’' , с ЕИК: 121121611  с ръководител магистър-фармацевт  Йонка Георгиева Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0091/07.02.2022 г. отнемам Разрешение № АП-1477 /26.04.2017г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. ,,Хаджи Димитър“ бл. 55 Б, вх. А, издадено на ЕТ ,,СРС РУМЯНА-СТАНЧЕВА’', с ЕИК: 130476091  с ръководител магистър-фармацевт  Александра Василева Ботева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0090/07.02.2022 г. отнемам Разрешение № 4093 /30.06.2011г.за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. ,,Коста Лулчев“ 52, Търговски център ,,Скай сити“  издадено на ,,СКАЙ ХЕЛТ’' ЕООД, с ЕИК: 131351596  с ръководител магистър-фармацевт  Румен Благоев Цолов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0089/07.02.2022 г. отнемам  Разрешение № АП-1849 /02.04.2019г.за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район Оборище, бул. ,,Янко Сакъзов“ № 86,  издадено на ,,ХЕЛТ ФАРМА’' ООД, с ЕИК: 205090772  с ръководител магистър-фармацевт  Аксиния Гоцева Лардева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0088/07.02.2022 г. отнемам Разрешение № АП-2239 /09.07.2021г.за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. ,,Акад. Иван Евстратиев  Гешов“  бл. № 46, вх. А , издадено на ,,ВИВИД ФАРМА’' ЕООД, с ЕИК: 206275891  с ръководител магистър-фармацевт  Неда Цачева Тодорова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.