ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК.

Със заповед № ЗОА–0027/13.01.2023 г. прекратявам Разрешение № АП-1067-3-М/18.01.2021 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 135, издадено на „ФАРМАЦИЯ 2012“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Златинка Ангелова Чолакова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0013/05.01.2023 г. прекратявам Разрешение № АП-2214-1/01.06.2022 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район „Младост“, ул. „Анна Ахматова“, бл. 537, партер, издадено на „Крипто фарм“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Илина Павлик Узунова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0011/05.01.2023 г. прекратявам Разрешение № 2601-1/19.09.2022 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа“ № 26, издадена на ЕТ „МАКСИ - 2 - СВЕТЛА БЕРОВА - ИВЕЛИН БЕРОВ“, с ръководител маг.-фарм. Радка Василева Корназова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0717/28.11.2022 г. прекратявам „КРАСИНА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД Разрешение № АП-2232/25.06.2021 г. за търговия на дребно с лекарствени Прекратявам продукти в аптека, открита на адрес: с. Кранево, община Балчик, ул. Черноморска № 32, издадено на „КРАСИНА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Любомира Георгиева Малакова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0752/21.12.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-1777-1/14.03.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Банско, ул. „Найден Геров“ № 3, издадено на „БОРОФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Донка Иванова Иванова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0747/14.12.2022 г.  отнемам Разрешение № АП-1571/20.09.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти, в аптека открита на адрес: гр. Варна, УПИ XI-427, кв.18, СО „Пчелина“, ул. „Поп Димитър“№ 18, издадено на  „ОЛИМП-86“ ЕООД, с ЕИК 204448914 и с ръководител магистър - фармацевт Тодор Пенев Табаков, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0737/09.12.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-2115-2/19.05.2022 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Бачо Киро“ № 4, издадено на „ЕМ ЕНД ДИ ФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Маргарита Кирилова Стоичкова-Тодорова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0718/28.11.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-2281/19.11.2021 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Пиротска“ № 34, издадено на „ФАРМАЦИЯ ПЛЮС“ ЕООД с ръководител маг.-фарм. Албена Димитрова Димитрова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0717/28.11.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-2232/25.06.2021 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Кранево, община Балчик, ул. Черноморска № 32, издадено на „КРАСИНА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Любомира Георгиева Малакова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0715/28.11.2022 г. отнемам Разрешение № АП-2294/23.12.2021 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти, открита на адрес: к. к. „Пампорово“, община Чепеларе, срещу хотел „Мургавец“, издадено на „РОДОПИ ФАРМА“ ЕООД с ЕИК: 206682039 и с ръководител магистър - фармацевт Донка Иванова Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.