ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК.

Със заповед № А/17-0803/08.12.2017 г. e прекратено Разрешение № АП-1048/06.07.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, к.к. “Чайка“, апарт. хотелски комплекс „Никеа парк“, издадено на “СОФИФАРМ“ ООД и с ръководител магистър-фармацевт Надежда Антонова Иванова.

Със заповед № А/17-0809/11.12.2017 г. e прекратено Разрешение № АП-351/19.03.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Батак“ № 48, издадено на „Мари Фарм“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Златка Василева Димитрова.

Със заповед № А/17-0813/12.12.2017 г. e прекратено Разрешение № АП-1322-1/15.06.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев бряг, магазин „Алдо 1“, издадено на „ФАРМАСЪН“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Боряна Пенчева Стоилова.

Със заповед № ЗОА-0046/19.01.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1177-М/10.10.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ж. к. „Славейков“, бл. 164, партер, М2, издадено на “ГРИЙН ФАРМА“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Гергана Филипова Йорданова.

Със заповед № ЗОА-0010/09.01.2018 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-134/22.08.2014 г., издадено на „ЧИРИТА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливница 2200, област София, община Сливница, бул. „Паисий Хилендарски“ № 8.