ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Постоянно преустановяване на продажбите на Bridion 100 mg / ml solution for injection 2 ml x 10

Притежателят на разрешението за употреба – Merck Sharp & Dohme Limited, Обединено кралство е уведомил Изпълнителна агенция по лекарствата, че от 30.09.2017 г. постоянно преустановява продажбите в Р. България на лекарствения продукт Bridion 100 mg / ml solution for injection 2 ml x 10, съдържащ активното вещество sugammadex.

Терапевтични показания:

  • Възстановяване от невромускулна блокада, индуцирана с рокуроний или векуроний при възрастни.
  • При педиатричната популация: сугамадекс се препоръчва само за рутинно възстановяване от невромускулна блокада, индуцирана с рокуроний, при деца и юноши на възраст 2 до 17 години.