ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Постоянно преустановяване на продажбите на Ovestin 0,5 mg pessaries х 15

Представителят ФармДедикт ООД на ПРУ – Aspen Pharma Trading Limited - Ирландия, е уведомил Изпълнителна агенция по лекарствата, че от 21.08.2017 г. преустановява продажбите в Р. България на лекарствения продукт Ovestin 0,5 mg pessaries х 15, съдържащ активното вещество estriol.

Терапевтични показания:

  • Хормон-заместителна (ХЗТ) терапия за лечение на атрофия на долните урогенитални пътища, обусловена от недостиг на естроген.
  • Пред- и следоперативно лечение при постменопаузални жени, подложени на вагинални операции.
  • Спомагателно диагностично средство при съмнителна атрофична цервикална намазка.