ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Публикувани са имената на вещества и препарати за хуманната медицина, за които има монографии в Европейската фармакопея до издание 6.8

Уведомяваме ви, че съгласно Заповеди РД 09-330/31.08.2007 г. и РД 09-572/09.10.2009 г. на министъра на здравеопазването на Интернет страницата на ИАЛ в раздел “Фармакопея” са публикувани  имената на вещества и препарати за хуманната медицина,  за които има монографии в Европейската фармакопея до издание 6.8 (на български, латински и английски език).

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.