ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщение на Европейската лекарствена агенция относно нерегламентирани лекарствени продукти, съдържащи стволови клетки

Европейската лекарствена агенция акцентира върху това, че провеждането на терапия с лекарствените продукти, съдържащи стволови клетки, трябва да бъде провеждано само при определени, контролирани условия.

Европейската лекарствена агенция е загрижена, че неконтролирани лекарствени продукти, съдържащи стволови клетки, се предлагат на пациентите за лечение на много широк кръг от сериозни и животозастрашаващи заболявания. Стволовите клетки са клетки, които имат способността да се размножават и да се диференцират в различни типове клетки, например мозъчните клетки или клетките, които произвеждат инсулин в панкреаса. Това не се отнася за хемопоетичните стволови клетки, които се използват за трансплантация с цел възстановяване функцията на костния мозък. Те не се разглеждат като лекарствен продукт.

Агенцията и нейният Комитет по модерни терапии предупреждава, че използването на лекарствени продукти, съдържащи стволови клетки извън тези контролирани условия, могат да нямат или да донесат съвсем малка полза, но определено могат да бъдат вредни. Това е така, защото извън посочените условия липсва проверка на качеството на тези продукти, както и оценка на тяхната безопасност и ефикасност. Пациентите, използвали нерегламентирани лекарствени продукти, съдържащи стволови клетки, не са подходящи за участие в клинични изпитвания, които са необходими за правилното разработване на ефективни лекарствени продукти.

Агенцията и нейния Комитет по модерни терапии решително препоръчва на пациентите, които вярват, че биха имали полза от терапия с лекарствени продукти, съдържащи стволови клетки, задължително да обсъдят всички възможни, регламентирани методи на лечение с лекуващия ги лекар.

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.