ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Случай на Нилска треска в Румъния

В ИАЛ беше получена информация от Румънските компетентни власти, че през месец август в Румъния е бил потвърден един случай на инфекция, причинена от West Nile Virus. Пациентът е рибар, живеещ в югоизточната част на областта Долж (Dolj), в близост до река Дунав (с областен център гр. Крайова). Регионалният център по трансфузионна хематология в Долж е бил своевременно информиран от органите по опазване на общественото здраве за този случай.

До момента в Румъния са предприети следните мерки:

  1. Изключени са от кръводаряване всички потенциални донори, живеещи в района с радиус от около 100 км от мястото на първия доказан случай (на практика цялата област Долж около град Крайова и до бреговете на р. Дунав).
  2. Всички потенциални донори, които се явяват за кръводаряване, са питани дали са посещавали посочения регион. Тези, които са престояли повече от 24 часа в района, се изключват от кръводаряване за 28 дни.

Мерките са в сила и се прилагат и в момента.

Обръщаме внимание на българските медицински специалисти, че при анамнестични данни за заболяване със засягане на централна нервна система, настъпили 1-2 седмици след ухапване от комар или кърлеж, може да се има в съображение и инфекция, причинена от West Nile Virus.