ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

L-THYROXIN 50, 75, 100, 150 BERLIN-CHEMIE (levothyroxine) таблетки с променен състав на помощните вещества: проследяване на пациенти, преминаващи на лечение с таблетки с променен състав на помощните вещества

Уважаеми Медицински специалисти,

Berlin-Chemie AG, съгласувано с Изпълнителна агенция по лекарствата, Ви информираме за следното:

Резюме

 • L-Thyroxin Berlin-Chemie таблетки с променен състав на помощните вещества ще бъдат налични от месец април 2022 г.
 • Таблетките с променен състав на помощните вещества предлагат по-добра стабилност на активното вещество през целия срок на годност на лекарствения продукт.
 • Начинът на приемане на L-Thyroxin Berlin-Chemie остава непроменен.
 • Препоръчва се внимателно проследяване на пациентите, преминаващи към L-Thyroxin Berlin-Chemie таблетки с променен състав на помощните вещества, тъй като това може да предизвика тиреоиден дисбаланс. Това включва клинична и лабораторна оценка, за да се гарантира, че индивидуалната доза на пациента остава подходяща.
 • Особено внимание трябва да се обърне на уязвимите групи (например пациенти с рак на щитовидната жлеза, сърдечносъдово заболяване, бременни жени, деца и хора в старческа възраст).

За предписващите лекари

 • Потвърдете, че индивидуалната дневна доза на пациента остава подходяща, като използвате клинични и лабораторни оценки.
 • Ако е необходимо, коригирайте дозата, като проследявате клиничния отговор на пациента и лабораторното изследване.
 • Убедете се, че пациентите са достатъчно информирани.

За фармацевти

 • Съветвайте пациентите да приемат L-Thyroxin Berlin-Chemie таблетки с променения състав на помощните вещества точно по същия начин както приемат L-Thyroxin Berlin-Chemie таблетки със стария състав.
 • Съветвайте пациентите да се консултират с лекар относно необходимостта от внимателно проследяване, когато преминават към таблетки с променен състав на помощните вещества.
 • Съветвайте пациентите да не се връщат обратно към таблетките L-Thyroxin Berlin-Chemie със стария състав, след като са започнали лечение с L-Thyroxin Berlin-Chemie с променен състав на помощните вещества.
 • Дайте на пациентите „Информационен лист за пациента“ заедно с L-Thyroxin Berlin-Chemie таблетки с променения състав на помощните вещества.
 • Моля, имайте предвид, че оформлението на опаковката също е променено (вж. Приложение).

Обща информация

L-Thyroxin Berlin-Chemie се предписва за лечение на хипотиреоидизъм (недостатъчна секреция на хормони от щитовидната жлеза) и за заболявания, свързани или не с хипотиреоидизъм, при които е необходимо потискане на секрецията на тироид-стимулиращия хормон (ТСХ).

L-Thyroxin Berlin-Chemie таблетки с променен състав на помощните вещества ще бъдат налични от април, 2022 г. Те се характеризират с подобрена стабилност на активното вещество през целия срок на годност на лекарствения продукт.

Биоеквивалентността между таблетките със стария и променения състав на помощните вещества е доказана чрез проучвания за бионаличност. Въпреки това, усвояването на активното вещество може все пак да се различава между таблетките със стария и променения състав на помощните вещества при някои пациенти.

Трябва да бъде потвърдено с клинични и лабораторни оценки, че индивидуалната дневна доза на пациента остава подходяща след преминаването към L-Thyroxin Berlin-Chemie с променен състав на помощните вещества. Изследване на TCX на всеки 6 месеца в комбинация с клинична оценка дава надеждна основа за такова потвърждение. Изследванията за свободен T4 са оправдани при определени специфични състояния. Ако е необходимо, дозата трябва да бъде коригирана, като се съблюдават клиничният отговор на пациента и лабораторното изследване.


Призив за съобщаване на нежелани лекарствени реакции

Бихме искали да напомним, че медицинските специалисти са задължени според Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) да съобщават незабавно на притежателя на разрешението за употреба или на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) за всяка подозирана сериозна нежелана лекарствена реакция и да предоставят при поискване допълнителна информация от проследяването на случая.

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

ул. Дамян Груев № 8

1303, гр. София

Р. България

тел.: +359 2 8903 417

факс: +359 2 8903 434

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

Съобщавайте нежеланите реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата:

 • тел.: +359 2 8903417
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Онлайн: yellow form Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

или

Представител на притежателя на разрешението за употреба

Берлин-Хеми/А. Менарини България ЕООД

бул. Цариградско шосе 90, София 1784

тел.: +359 2 4540 950;

факс: +359 2 4540 951;

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Безплатна линия за съобщаване на нежелани лекарствени реакции: +359 800 80 828

Приложение

Оформлението на опаковките е променено по следния начин:

L Тироксин

“Информационен лист за пациента” ще бъде предоставен от фармацевта при отпускането на лекарствен продукт с променен състав на помощните вещества.