ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Defitelio (дефибротид): Не използвайте за профилактика на венооклузивна болест (VOD) след трансплантация на хематопоетични стволови клетки (HSCT)!

Пряко съобщение до медицинските специалисти

13/06/2022

Defitelio (дефибротид): Не използвайте за профилактика на венооклузивна болест (VOD) след трансплантация на хематопоетични стволови клетки (HSCT)!

Лекарства под допълнително наблюдениеТози лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция.

Уважаеми медицински специалисти,

Gentium S.r.l, съгласувано с Европейската агенция по лекарствата и Изпълнителната агенция по лекарствата, бихме искали да Ви информираме за следното:

Обобщение

  • Проучване 15-007, сравняващо дефибротид плюс най-добрата поддържаща грижа (BSC) с BSC като профилактика на VOD, след HSCT е прекратено поради безрезултатност
  • Не е наблюдаван ефект върху първичната крайна точка за ефикасност на преживяемост без VOD до ден +30 след HSCT
  • Defitelio не трябва да бъде използван като профилактика на VOD

Контекст

Дефибротид представлява олигонуклеотидна смес с доказано антитромботично, фибринолитично, антиадхезивно и противовъзпалително действие. Под търговското име Defitelio е одобрен за употреба при „извънредни обстоятелства“ през 2013 г. за лечение на тежка чернодробна венооклузивна болест (VOD), известна и като синдром на синусоидална обструкция (SOS), при терапия с трансплантация на хематопоетични стволови клетки (HSCT). Лекарството е показано при възрастни и юноши, деца и кърмачета на възраст над 1 месец.

Проведено е проучване относно профилактиката (Проучване 15-007), в което е използвана доза от 25 mg/kg/ден чрез интравенозна инфузия при педиатрични (n=198) и възрастни пациенти (n=174) след HSCT. Най-честите подлежащи заболявания на пациентите са били остра лимфобластна левкемия (n=100) 26,9%, остра миелогенна левкемия (n=96) 25,8% или невробластом (n=57) 15,3%.

Пациентите са били рандомизирани на дефибротид плюс най-добрата поддържаща грижа (BSC) или само на BSC. 

Проучването е било спряно поради безрезултатност. Първичната крайна точка за преживяемост без VOD до ден +30 след HSCT не е била постигната; не е имало разлика, когато дефибротид плюс BSC е бил сравнен със само BSC. Оценките по Kaplan-Meier (95% CI) за преживяемост без VOD до ден +30 след HSCT са били 66,8% (57,8%, 74,4%) при дефибротид плюс BSC и 72,5% (62,3%, 80,4%) при само BSC. p-стойността от стратифицирания логаритмичен тест, който сравнява преживяемостта без VOD във времето между двете рамена на лечение е бил 0,8504.

До ден +30 след HSCT е имало 10/190 или 5,7% смъртни случая при дефибротид плюс BSC и 5/182 или 2,9% смъртни случая при само BSC. Подобен дял на участниците при получаване на дефибротид плюс BSC спрямо тези, получаващи само BSC, са имали TEAE - всяко нежелано събитие, което започва или се влошава по тежест след първата доза дефибротид (99,4% спрямо 100%, съответно) и сериозни TEAE (40,9% спрямо 35,1%, съответно).

Вече добре установеният профил на безопасност на дефибротид по време на лечение на VOD се характеризира главно с хеморагии (включително, но не само, стомашно-чревна хеморагия, белодробна хеморагия и епистаксис) и хипотония. Дефибротид повишава риска от кървене и трябва да бъде ограничен или да бъде спрян, ако се появи значително кървене.

С оглед на тези резултати и като се има предвид профилът на безопасност, Defitelio не се препоръчва за употреба при профилактика на VOD.

Призив за съобщаване на нежелани лекарствени реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция за този лекарствен продукт чрез национална система за съобщаване в:

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

ул. „Дамян Груев“ № 8,

1303, гр. София

Р. България

тел.: +359 2 8903 417

факс: +359 2 8903 434

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

Съобщавайте нежеланите реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата:

  • тел.: +359 2 8903417
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Онлайн: yellow form Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

или

Представител на ПРУ

Суикс Биофарма ЕООД

Бул. Ситняково 48, Сердика Център, ет.10

Тел.: +359 2 49 42 480

Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За да се подобри проследимостта на това биологично лекарство, името и партидният номер трябва да бъдат ясно записани в досието на пациента и да бъдат включени във всяко докладвано предполагаемо нежелано събитие.

С уважение,

Jazz Pharmaceuticals, Inc.