ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „Топфарма“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0481/29.06.2020 г. e прекратено Разрешение № 1052-НА/12.09.1997 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Тополовград, област Хасково, ул.“България“ № 49, издадено на Община Тополовград, с ЕООД „Топфарма“, с ръководител магистър-фармацевт Кирилка Спасова Зографова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg