ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Митко Митков“

Със заповед № ЗОА-0578/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 4798-НА/14.11.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Маджарово, община Маджарово, ул. „Миньорска“ № 5 издадено на ЕТ „Митко Митков“, с ръководител помощник-фармацевт Митко Василев Митков, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg