ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Информация до всички заинтересовани лица относно прилагането на Регламент 2017/745 за медицинските изделия и Регламент 2017/746 за инвитро диагностичните медицински изделия

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.