ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Документи във връзка с процедура по разглеждане на съществена промяна в хода на клинично изпитване на лекарствен продукт, предназначен за хуманната медицина

Списък на документите, необходими при подаване на заявление за разрешаване на планирана съществена промяна в хода на клинично изпитване до ИАЛ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА В КЛИНИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ХУМАННА МЕДИЦИНА ДО ИАЛ/ ЗА СТАНОВИЩЕ ОТ КОМИСИЯ ПО ЕТИКА