ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Относно СЕСПА

Напомняме, че съгласно чл. 68, ал.1, т. 11 от ЗЛПХМ Притежателите на Разрешение за употреба на лекарствени продукти са задължени да подадат през СЕСПА данни за продуктовия код на лекарствените продукти (кода на продукта по смисъла на чл. 4, буква б), подточка i) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 [Product Code]). Подаването се извършва съгласно Ръководството за добавяне на продуктови кодове в СЕСПА, като чрез Потребителския портал на СЕСПА се подават на данни за продуктовите кодове на лекарствените продукти от номенклатурата на СЕСПА, достъпна през менюто „Притежатели на разрешение за употреба“ за всички потребители тип ПРУ.

Публикувана е нова версия на документа „Описание на уеб услуги за достъп до СЕСПА чрез автоматизиран интерфейс“ с версия 6.0. Основната промяна се състои в премахването на всички уеб услуги, които не използват OAuth 2.0a протокол за оторизация и автентикация. Всички други уеб услуги остават непроменени, както и тези на тестовата среда.

С цел подобряване качеството на информацията в СЕСПА от сряда, 1-ви март 2023 г. се ограничава времето за подаване на данни – до 1 ден за подаване на транзакции и отказване (сторниране) на транзакции. След изтичането на този период редакцията на данните в СЕСПА ще бъде НЕВЪЗМОЖНА.

В тази връзка Ви напомняме, че съгласно ЗЛПХМ и Наредба №4 от 31.05.2019 г. търговците на едро и дребно (в това число болничните аптеки на лечебните заведения) са задължени да подават данни ежедневно, след приключване на всички операции за текущия ден. За притежателите на разрешение за употреба деня за подаване на данни е четвъртък, като се запазва функционалността да подават данни за транзакции за период от 6 дена.

Работните процеси следва да бъдат организирани по начин позволяващ откриването и поправянето на грешки в подадените данни съобразно горепосочените срокове.

Ако сте загубили данните си за достъп, изтрит е автоматичния имейл с данните или не сте получили данните по някаква причина, моля, свържете се с имейла за поддръжка – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Описание на уеб услуги за достъп до СЕСПА чрез автоматизиран интерфейс

Ръководство за добавяне на продуктови кодове в СЕСПА

MS Excel модул TransmitDataToSESPA