ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Важна информация

Важни съобщения!

  • Списък на лекарствени продукти, съдържащи активното вещество валсартан, които не попадат в превантивните мерки по блокиране:

включени в Приложение 1 на ПЛС | извън ПЛС

  • 10.07.2018 Актуализиран списък на лекарствени продукти, съдържащи други ангиотензин-II-рецепторни антагонисти (сартани):

включени в Приложение 1 на ПЛС | извън ПЛС

Европейската агенция по лекарствата препоръчва пациентите да не прекратяват лечението си с валсартан, докато не се консултират с фармацевт и лекар.

ИАЛ своевременно ще актуализира информацията при наличие на нови данни.

 1. ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ЗА ВТОРИ ПЪТ УЧАСТВА В ОЦЕНКА НА ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ ПО ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ПРОЦЕДУРА
 2. ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ЗА ПЪРВИ ПЪТ УЧАСТВА В ОЦЕНКА НА ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ ПО ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ПРОЦЕДУРА
 3. Стартиране на процедура по взаимно признаване
 4. Калкулатор на тарифите за разрешенията за употреба на лекарствени продукти
 5. Приключване на Децентрализирана процедура - Tamayra
 6. Срокът за задължително подаване на ПАДБ в PSUR repository наближава!
 7. Указания до притежателите на разрешения за употреба
 8. Електронна форма на заявления (eAF) за разрешаване за употреба, подновяване на разрешението за употреба и промени на разрешения за употреба на лекарствени продукти
 9. ИАЛ разреши за употреба Clonarex (clonazepam)!
 10. Във връзка с информация на БТА за липса на пазара на бързодействащ инсулин Ви уведомяваме следното:

Страница 1 от 5

SSL Certificates