ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

До Притежателите на разрешения за употреба, ползватели на XEVMPD

Уведомяваме Ви, че актуализираната версия на документа, касаещ "eXtended EudraVigilance Medicinal Product Report Message (XEVPRM): Frequently Asked Questions & Answers (FAQs)" - Често задавани въпроси и отговори, е публикувана от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и е налична на следния интернет адрес:

Article 57(2) requirements: Frequently asked questions

Новите въпроси и отговори са добавени в края на документа и започват с референтен номер ID: XVIII