ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Лекарственият продукт Xeljanz трябва да се използва с повишено внимание при всички пациенти с висок риск от образуване на тромби (кръвни съсиреци)

Преглед от Комитета за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност към EMA (PRAC) показа, че Xeljanz (тофацитиниб) може да увеличи риска от образуване на тромби (кръвни съсиреци) в белите дробове и в дълбоките вени при пациенти, които вече са определени като такива с висок риск от образуване на кръвни съсиреци.

Във връзка с това, PRAC препоръчва Xeljanz да се използва с повишено внимание при пациенти с висок риск от образуване на кръвни съсиреци. В допълнение, поддържащата дневна доза от 10 mg два пъти дневно не трябва да се използва при пациенти с улцерозен колит, които са изложени на висок риск, освен при липса на подходящо алтернативно лечение. В допълнение, PRAC препоръчва и пациентите на възраст над 65 години да се лекуват с Xeljanz само ако няма алтернативно лечение.

Повече информация:

За пациенти и граждани

За медицински специалисти