ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Мерки за минимизиране на риск от сериозни странични ефекти при употреба на лекарствения продукт Lemtrada, показан за лечение на множествена склероза

Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност към EMA (PRAC) препоръча ограничения при употребата на Lemtrada (алемтузумаб) при пациенти с рецидивираща ремитираща множествена склероза. Препоръките отразяват прегледа на PRAC на съобщения за редки, но сериозни ефекти, в т. ч. смърт, от имунно медиирани състояния (причинени от това, че защитната система на организма, не работи правилно) и сериозни нарушения засягащи сърцето и кръвообращението; сериозно кървене, включително мозъчен инсулт. Имунно медиираните състояния могат да се появят много месеци след лечението с Lemtrada, докато сериозните заболявания на сърцето, циркулацията и кървенето могат да се развият в рамките на няколко дни след прилагането на Lemtrada.

Повече информация:

За пациенти и граждани

За медицински специалисти