ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

PRAC преразгледа вече известния риск от пневмония при употреба на инхалаторни кортикостероиди за лечение на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

Прегледът не установи различия по отношение на този риск между отделните продукти, представители на инхалаторните кортикостероиди (ИКС)

Комитетът на ЕМА (Европейска агенция по лекарствата) за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) завърши преразглеждането на вече известния риск от пневмония (инфекция на белите дробове), свързан с употребата на лекарствени продукти, съдържащи ИКС, в случаите, когато те се прилагат за лечение на ХОББ. Кортикостероидите са широко прилагани в Европейския съюз (ЕС) при лечение на ХОББ, като обичайно се прилагат чрез вдишване с помощта на инхалатор.

Преразглеждането на профила на безопасност на лекарствата, съдържащи ИКС, потвърди, че пациентите с ХОББ, лекувани с тях, са изложени на повишен риск от пневмония, но въпреки това становището на Комитета е, че ползите от тези продукти продължават да надвишават рисковете. PRAC също така разгледа и въпроса относно това дали има някакви разлики в риска от пневмония между различните представители на ИКС, прилагани при лечение на ХОББ, но не намери убедителни доказателства за това. Пневмонията е и продължава да бъде често срещан нежелан ефект при всички представители на ИКС.

Препоръчана беше актуализация на информацията за продукта, която да отрази адекватно настоящите познания по въпроса. Няма промяна в начина, по който трябва да се използват тези лекарства. Въпреки това, лекарите и пациентите трябва да бъдат бдителни за поява на признаци и симптоми на пневмония при пациенти с ХОББ, тъй като нейната клинична картина се припокрива с тази на едно обостряне на основното заболяване.

Оригиналното изявление на английски език, подробна информация за продуктите, разрешени в ЕС по централизирана процедура, както и други документи относно тази арбитражна процедура може да намерите в уеб-сайта на ЕМА на следния хиперлинк .

Повече информация:

За медицинските специалисти

За пациентите