ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщаване на подозирани нежелани лекарствени реакции при пациенти с COVID-19

Eвропейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) напомнят на пациентите с потвърдено или подозирано заболяване от коронавирус (COVID-19) да докладват подозирани нежелани ефекти, свързани с всяко лекарство, което приемат.

Това включва лекарства за лечение на COVID-19, както и лекарства, приемани дългосрочно за контрол на придружаващи заболявания, както и лекарства, които пациентите приемат извън разрешението за употреба (off-label) за лечение на COVID-19.

Напомняме на пациентите, че към момента няма лекарства, одобрени за лечение на COVID-19. Въпреки това, в контекста на пандемията, някои лекарствени продукти, одобрени за други индикации, се използват при пациенти с COVID-19.

Докладването от пациенти допълва информацията, получена от медицински специалисти, които продължават да съобщават подозирани нежелани лекарствени реакции при пациенти, приемащи различни лекарства в хода на пандемията.

Разбирането за новия вирус е още непълно, включително възможните взаимодействия между лекарствата, които пациентите биха могли да приемат. Чрез съобщаването на подозирани нежелани реакции към лекарствата, приемани по време на COVID-19, пациентите и медицинските специалисти могат да помогнат за натрупването на ценни доказателства, на които да се основава вземането на информирани решения за безопасна и ефективна употреба на лекарства докато пандемията продължава.

Информацията, предоставена от пациенти и медицински специалисти, чрез техните съобщения, ще бъде добавена към познанието, което се натрупава в момента чрез клинични и други проучвания.

Пациентите и медицинските специалисти трябва да докладват подозирани нежелани лекарствени реакции на националния компетентен орган на адреса, предоставен тук или на производителя на лекарството, посочен в листовката за пациента. Пациентите също могат да докладват за нежелани ефекти на техния лекар, медицинска сестра или фармацевт, който в последствие ще предаде информацията на регулаторния орган (ИАЛ).

При съобщаване на нежелани лекарствени реакции е необходимо да бъде включена най-малко следната информация:

  • Информация за пациента (Инициали: пример А.В.), който е получил нежелания ефект, включително данни за възраст и пол;
  • Дали инфекцията с COVID-19 е потвърдена чрез тест или е базирана на клиничните симптоми;
  • Описание на нежеланите ефекти;
  • Името на лекарството (търговско име и активно вещество), за което се подозира, че е причинило нежеланите ефекти;
  • Доза и продължителност на лечението с лекарството;
  • Партидния номер на лекарствения продукт (може да бъде намерен на опаковката);
  • Всяко друго лекарство, приемано по същото време (включително такова без лекарско предписание, лекарства на растителна основа или противозачатъчни);
  • Всяко друго болестно състояние, което може да има пациентът, получил реакцията.

При съобщаване на нежелани лекарствени реакции пациентите и медицинските специалисти са насърчавани да предоставят възможно най-точна и пълна информация.

Пациентите трябва да се консултират с техния лекар, медицинска сестра или фармацевт, ако са притеснени във връзка с каквато и да е подозирана нежелана лекарствена реакция.

Етикети: