ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения за медицинските специалисти

Европейската агенция по лекрствата (ЕМА) започна нов преглед на лекарствените продукти, съдържащи хидрокси-етил-скорбяла (ХЕС). Тези лекарствени продукти са показани за овладяване на хиповолемия, причинена от остра кръвозагуба, в случаи когато самостоятелното приложение на   солеви разтвори не се счита за достатъчно. ХЕС лекарствата се прилагат като венозна инфузия и служат като средство за увеличение на кръвния обем, за да се избегне шокът от остра кръвозагуба.

Настоящият преглед започва заради резултатите от две проучвания на употребата, които показват слабо съобразяване с рестрикциите, предназначени да намалят рисковете от бъбречно увреждане и смърт.

Повече информация:

За пациенти

За медицински специалисти

  1. Постоянно преустановяване на продажбите на Lincomycin Actavis 300 mg/ml solution for injection 2 ml x 5
  2. Постоянно преустановяване на продажбите на Tobramycin Actavis 80 mg/2 ml solution for injection 2ml x 5
  3. Постоянно преустановяване на продажбите на Methergin 0,125 mg coated tablets x 30
  4. PRAC (Комитет за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност към Европейската агенция по лекарствата) завърши оценката на гадолиниевите контрастни вещества, използвани в образната диагностика на тялото и препоръча промени
  5. Eвропейската агенция по лекарствата (ЕМА) преразглежда профила на безопасност на доцетаксел, използван за лечение на операбилен рак на гърдата
  6. Постоянно преустановяване на продажбите на Rasilez 150 mg film-coated tablets x 14
  7. Постоянно преустановяване на продажбите на Victrelis 200 mg capsule, hard - 4 x 84
  8. Постоянно преустановяване на продажбите на Noxafil 300 mg concentrate for solution for infusion x 1
  9. ЕМА преразглежда профила на безопасност на лекарствения продукт Uptravi, използван за лечение на белодробна артериална хипертония
  10. Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) направи заключение, че лекарството за лечение на захарен диабет канаглифлозин може да увеличи риска от ампутация на пръст на крака. Рискът може да се отнася и до други лекар