ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

PRAC достигна до заключението, че няма доказателства за промяна по отношение на известния риск от неутропеничен ентероколит при лечение с доцетаксел

Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) достигна до заключението, че няма доказателства за промяна по отношение на известния риск от неутропеничен ентероколит при прилагане на противораковото лекарство доцетаксел.

Остава заключението, че неутропеничният ентероколит е рядко наблюдавана нежелана реакция, свързана с употребата на доцетаксел.

Лекарите, предписващи доцетаксел се приканват да следват препоръките на актуалната продуктова информация, включително тези, които касаят предотвратяването и лечението на неутропенията, която се появява при пациенти с неутропеничен ентероколит. Пациентите, които имат въпроси, свързани с лечението, трябва да ги обсъдят с лекуващия ги лекар.

Повече информация:

За медицински специалисти

За пациенти и граждани