ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

PRAC препоръчва актуализиране на мерките за предпазване от бременност по време на употреба на ретиноиди В информацията на всички орални ретиноиди (приемани през устата) ще бъде включено също предупреждение за възможен риск от невро-психиатрични нарушения

Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) завърши преразглеждането на лекарствата, съдържащи ретиноиди и препоръча актуализиране на мерките за предпазване от бременност и включване на предупреждение за възможен риск от невро-психиатрични нарушения (като депресия, безпокойство и промяна в настроението).

Въпреки, че при локално прилаганите (върху кожата) ретиноиди количеството активно вещество, усвоено от кожата в тялото е изключително малко, като предпазна мярка, PRAC препоръча локалните ретиноиди също да не се употребяват по време на бременност, както и при жени, които планират да имат дете.

Повече информация:

За медицинските специалисти

За пациенти/граждани