ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Експертен съвет по реклама на лекарствени продукти

Със Заповед № ЗОА-0266/14.04.2020 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е определен съставът на Експертен съвет по реклама на лекарствени продукти:

Председател: Светлин Софрониев Спиров - Главен секретар , ИАЛ

Зам. - председател: Д-р Мария Попова – Кираджиева - директор на Дирекция «Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитвания», ИАЛ

Членове:

 1. Доц. Невяна Кръстева, д-р по икономика, Стопански факултет, СУ;
 2. Д-р Снежана Топалова - Пиринска - член на комисията по професионална етика към Български зъболекарски съюз;
 3. Проф. Валентина Боянова Петкова – Димитрова, дф, Фармацевтичен факултет, МУ, София;
 4. Д-р Дениз Юмер Бакалов - Клиника по ендокринология, УМБАЛ» Александровска»;
 5. Д-р Надежда Владимирова - епидемиолог, НЦЗПБ;
 6. Д-р Диана Чинарска - член на УС на БЛС;
 7. Йосиф Орлинов Търновалийски - гл. юрисконсулт, ДПАФДУК, ИАЛ;
 8. Маг.-фарм. Анна Любчова Тодорова- член на Комисията по етика на Български фармацевтичен съюз;
 9. Бояна Димитрова Андонова - ст. юрисконсулт, ДПАФДУК, ИАЛ;
 10. Радина Пламенова Димитрова - ст. експерт, ДРУЛП, ИАЛ;
 11. Радослав Георгиев Руйчев- инспектор, ДНПИ, ИАЛ

Секретар: Валентина Петрова, мл. експерт, ИАЛ

Резервни членове:

 1. Лилия Александрова Стоянова-мл.експерт, ДЛИНП, ИАЛ
 2. Аделина Керелска- Георгиева- мл. експерт, ДРУЛП, ИАЛ
 3. Елизабет Димитрова Димитрова- гл. инспектор, ДНПИ, ИАЛ