ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Нови образци на уведомленията по чл. 54 от ЗЛПХМ

Утвърдени са нови образци на уведомленията по чл. 54 от ЗЛПХМ. Считано от 28 юли 2021 г. информацията по чл. 54, ал. 1, 2 и 4 от ЗЛПХМ следва да се представя съгласно новите образци

Уведомление по чл. 54, ал. 1 от ЗЛПХМ за действително пускане на лекарствен продукт на пазара в Република България

Уведомление по чл. 54, ал. 2 от ЗЛПХМ за планирано временно преустановяване на продажбите на лекарствен продукт на пазара в Република България

Уведомление по чл. 54, ал. 2 от ЗЛПХМ за планирано постоянно преустановяване на продажбите на лекарствен продукт на пазара в Република България

Уведомление по чл. 54, ал. 4 от ЗЛПХМ за преустановяване на продажбите на лекарствен продукт на пазара в Република България в резултат на непредвидени обстоятелства