ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започна преглед във връзка със скрининг (предварителен тест) на пациенти преди терапия с флуороурацил, капецитабин, тегафур и флуцитозин

Европейската агенция по лекарствата (EMA) започна преглед на лекарствени продукти, съдържащи флуороурацил (още познат като 5-флуороурацил или 5- ФУ) и свързаните лекарствени продукти капецитабин, тегафур и флуцитозин, които се преобразуват до флуороурацил в тялото. Прегледът ще оцени съществуващите методи за скрининг и ползата от тях за идентифициране на пациенти с повишен риск от сериозни странични ефекти.

За повече информация :

За медицинските специалисти 

За пациентите