ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

PRAC потвърждава ограничението за еднократна до четири седмична употреба на високодозови кремове за вагинална употреба, съдържащи естрадиол

Научният комитет по проблемите на лекарствената безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата (EMA) потвърди препоръката си за ограничаване на употребата на високодозови вагинални кремове, съдържащи 100 микрограма/грам (0,01%) естрадиол за еднократен курс на лечение до 4 седмици. Това е следствие от преразглеждането на препоръката на комитета от октомври 2019 г., поискана от една от фармацевтичните компании, които предлагат на пазара високодозов вагинален крем, съдържащ естрадиол.

PRAC разгледа наличните данни за безопасност и ефикасност на високодозовите вагинални кремове, съдържащи естрадиол, показани за лечение на симптомите на вагинална атрофия при жени в менопауза. Данните показват, че при употреба от жени в менопауза се достигат кръвни нива на естрадиол, които са по-високи от нормалните при постменопаузални жени. PRAC счита, че нивата на естрадиол в кръвта са обезпокоителни и могат да доведат до нежелани ефекти, като тези, наблюдавани при прилагане на хормонозаместителна терапия (ХЗТ). Нежеланите лекарствени реакции при прилагане на хормонозаместителна терапия, приета през устата или през кожата (чрез пластири) включват: венозен тромбоемболизъм (образуване на кръвни съсиреци), инсулт, рак на матката, рак на гърдата. Освен това данните за продължителна употреба на високодозови кремове с естрадиол са ограничени. Поради изложените причини PRAC преоръча тези кремове да бъдат употребявани само за един лечебен курс от максимум 4 седмици.

Повече информация:

За пациенти:

За медицински специалисти:

Етикети: