ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Фармакопея

На интернет страницата на ИАЛ в раздел “Фармакопея” е публикувана Заповед № РД-01-272/ 23.06.2022 г. на министъра на здравеопазването за датата на влизане в сила в Р.България на единадесетото издание на Европейската фармакопея (График за публикуване и влизане в сила на 11-то издание на Европейската фармакопея). Датата е определена в съответствие с разпоредбите на член 6, параграф г) на Конвенцията за разработването на Европейска фармакопея и съгласно Резолюция AP-CPH (21) 5, Резолюция AP-CPH (22) 1, Резолюция AP-CPH (22) 2, Резолюция AP-CPH (22) 3 за въвеждането в сила на териториите на държавите-членки.

  1. Заповед РД-01-662/19.11.2020 г. на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 юли 2021 г. на територията на Р. България на монография от ЕФ
  2. СТАНДАРТНИ ТЕРМИНИ за лекарствени форми, опаковки, запушалки, средства и методи за прилагане и пътища на въвеждане
  3. Заповед РД-01-623/26.10.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-365 /30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 април 2021 г. на територията на Р. България на монографии от ЕФ
  4. Монографии за радиофармацевтични препарати за хуманната медицина, включени в десетото издание на Европейската фармакопея (до допълнение 10.3)
  5. Монографии за растителни вещества и препарати, включени в десетото издание на Европейската фармакопея (до допълнение 10.3)
  6. Монографии за вещества и препарати за хуманната медицина, включени в десетото издание (до допълнение 10.3) на Европейската фармакопея
  7. Заповед РД-01-365/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 април 2021 г. на територията на Р. България на монографии от Европейската фармакопея
  8. Дати на влизане в сила на десетото издание и допълнения 10.4, 10.5 и 10.6 на ЕВРОПЕЙСКАТА ФАРМАКОПЕЯ
  9. Заповед РД-01-104/28.02.2020 г. на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 януари 2021 г. на територията на Р. България на монографии от Европейската фармакопея
  10. Монографии за ВАКСИНИ за хуманната медицина, включени в десетото издание на Европейската фармакопея (до допълнение 10.2)

Страница 1 от 4