ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Европейската комисия издаде разрешение за употреба на ваксина "Comirnaty - COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified)"

Европейската комисия издаде разрешение за употреба под условие по реда на Регламент (ЕС) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета на ваксина "Comirnaty - COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified)"

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 21.12.2020

Етикети:
Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.