ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) съветва да се продължи употребата на лекарства за хипертония, сърдечни и бъбречни заболявания по време на пандемията, причинена от корона вирус (COVID-19).

ЕМА е информирана за скорошни съобщения в медиите и публикации, които поставят въпроса дали някои лекарства, в частност инхибиторите на ангиотензин конвертиращия ензим (ACE инхибитори) и ангиотензин рецепторните блокери (АРБ, наричани още „сартани“) биха могли да влошат заболяването от коронавирус (COVID-19). ACE инхибиторите и АРБ са най-често използваните средства за лечение на пациенти с високо кръвно налягане, сърдечна недостатъчност и заболявания на бъбреците.

Важно е пациентите да не прекъсват тяхното лечение с ACE инхибитори и АРБ и не е необходимо тези лекарства да се сменят с други. Понастоящем няма доказателства от клинични или епидемиологични проучвания, които показват връзка между ACE инхибиторите или АРБ и влошаването на заболяването COVID-19. Специалистите в лечението на сърдечносъдови заболявания и Европейското дружество по кардиология, вече изказаха становища в този смисъл(1). За да събере повече доказателства ЕМА активно се обръща към изследователи, работещи за натрупване на допълнителни данни от епидемиологични проучвания.

Тъй като кризата в общественото здравеопазване се разширява бързо в световен мащаб, в ход са научни проучвания, които да изяснят как острият респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2) се развива в организма; по какъв начин взаимодейства с имунната система и как причинява заболяване и дали провеждащото се лечение с лекарствени продукти като АСЕ инхибитори и АРБ би могло да повлияе прогнозата на заболяването COVID-19.

Предположението, че лечението с АСЕ инхибитори или ARB може да влоши протичането на инфекциите при COVID-19 не е подкрепено от клинични доказателства. Тези лекарства осъществяват действието си като повлияват системата ренин-ангиотензин-алдостерон (RAAS). Тъй като, за да влезе в клетките, вирусът използва мишена, наречена ангиотензин конвертиращ ензим 2 (ACE2), който е част от тази система, и тъй като лекарствата (АСЕ инхибитори и АРБ) могат да увеличат ACE2, едно от предположенията е, че теоретично те биха могли също да увеличат активността на вируса. Все пак трябва да се има предвид, че взаимодействията на вируса с RAAS в организма са сложни и не напълно изяснени.

ЕМА следи стриктно и от отблизо развитието по тази тема и взаимодейства със съответните заинтересовани страни, за да координира епидемиологични проучвания относно ефекта на АСЕ инхибиторите и АРБ при хора с COVID-19.

ЕМА подпомага координацията на провеждащите се спешни изследвания и поема пълна отговорност да поддържа информираност на обществеността за всяко развитие в тази област. ЕМА е информирана също така за съобщения, поставящи въпроса дали други лекарства като кортикостероиди и нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) биха могли да влошат COVID-19 и наскоро публикува информация относно НСПВС (Информация на Европейската агенция по лекарствата (EMA) относно употребата на нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти при COVID-19). Важно е пациентите, които имат някакви въпроси или чувстват несигурност по отношение на лекарствата, които употребяват, да обсъдят това с техния лекар или фармацевт. В никакъв случай не трябва да прекратяват постоянно използваните от тях лекарствени продукти, без първо да са се консултирали със съответен медицински специалист.

Лекарствата трябва да се предписват и използват в съответствие с клиничната преценка, като се вземат предвид всички предупреждения и друга информация, дадени в кратката характеристика на продукта (КХП) и листовката, както и указанията, издадени от СЗО и съответните национални и международни органи.

В рамките на регулаторната мрежа за лекарствата на ЕС, данните касаещи безопасната употреба на лекарствата, се разглеждат и оценяват с появяването им. Всяка нова препоръка, която произтича от това, се разпространява по подходящ начин чрез EMA (https://www.ema.europa.eu/en) и националните компетентни органи (https://www.bda.bg).

EMA ще предостави допълнителна информация, когато е необходимо.

Повече за лекарствата

Инхибиторите на ангиотензин конвертиращия ензим (АСЕ инхибитори) са лекарства, използвани за лечение на пациенти с високо кръвно налягане, сърдечни проблеми и други заболявания. Те съдържат активни съставки, чиито имена обикновено завършват на "pril"/“прил“. АСЕ инхибиторите блокират определен ензим, така че пречат на образуването в организма на ангиотензин II, хормон, който стеснява кръвоносните съдове. Стесняването на кръвоносните съдове може да причини високо кръвно налягане и да принуди сърцето да работи по-усилено. Ангиотензин II отделя и други хормони, които повишават кръвното налягане.

Ангиотензин рецепторните блокери (АРБ, известни още като ангиотензин-II-рецепторни антагонисти или „сартани“) се използват за лечение на пациенти с високо кръвно налягане и такива с определени сърдечни или бъбречни заболявания и усложнения като диабетна нефропатия. Те също действат, като блокират действието на ангиотензин II, предотвратявайки свиването на кръвоносните съдове, така че кръвното налягане да не се повишава.

Кортикостероидите, често наричани стероиди, са противовъзпалителни лекарства, които се предписват за широк спектър от заболявания като: астма, алергичен ринит, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), болест на Крон, улцерозен колит и много други. Лекарствените продукти, съдържащи кортикостероиди действат по същия начин като хормоните, които се произвеждат от надбъбречните жлези (две малки жлези, разположени върху горната предна част на всеки от двата бъбрека). Използват се главно за намаляване на възпалението и потискане на имунната система.

Ибупрофен е нестероидно противовъзпалително лекарство с болкоуспокояващо и антипиретично (противотемпературно) действие. Пероралният ибупрофен (приема се през устата) се използва, в зависимост от лекарствената форма, при възрастни, деца и бебета на възраст от три месеца за краткосрочно лечение на повишена температура и/или болка като: главоболие, болки свързани с грип, болки в зъбите и дисменорея (болезнена менструация). Ибупрофен се предписва и за лечение на артрит и ревматични заболявания.

Съобщението на ЕМА в оригинал може да бъде намерено на следния хиперлинк:

EMA advises continued use of medicines for hypertension, heart or kidney disease during COVID-19 pandemic


(1) European Society of Cardiology: Position Statement of the ESC Council on Hypertension on ACE-Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers
and American College of Cardiology: HFSA/ACC/AHA Statement Addresses Concerns Re: Using RAAS Antagonists in COVID-19

Етикети: