ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Монографии за ВАКСИНИ за хуманната медицина, включени в десетото издание на Европейската фармакопея (до допълнение 10.2)

На интернет страницата на ИАЛ e публикуван списък с наименованията на монографии за ваксини за хуманната медицина, включени в десетото издание на Европейската фармакопея (до допълнение 10.2). В списъка са посочени номерата и версиите на монографиите от допълнение 10.2, което влиза в сила от 1 юли 2020 г.. Със Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-159/06.06.2019 г. се определят действащата фармакопея и датите за влизане в сила на текстовете на десетото издание (График за публикуване и влизане в сила на 10-то издание на Европейската фармакопея).