ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

COVID-19

Етикети:

Comirnaty – актуализация в условията за съхранение на лекарствения продукт с допълнителна информация, свързана с транспортирането на разреден и неразреден продукт при незамразени условия на съхранение; условия за съхранение на неотворения флакон.

Продуктова информация

COVID-19 Vaccine Moderna – актуализация, свързана с промяна в името и адреса на производителя на биологичното активно вещество.

Продуктова информация

Vaxzevria (преди COVID-19 Vaccine Astra Zeneca) – актуализация, свързана с промяна на търговското име на лекарствения продукт, както и допълнителна информация, след извършената оценка на данни от Комитета за лекарствена безопасност на ЕМА (PRAC).

Продуктова информация + линк от съобщението на ЕМА

Етикети:

Допълнителна доза от флаконите Comirnaty COVID-19 vaccine

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) препоръча продуктовата информация на Comirnaty да се актуализира, за да се обясни, че всеки флакон съдържа 6 дози от ваксината.

Актуализирана кратка характеристика на продукта и листовка

Етикети:

Страница 1 от 2