ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения за гражданите

Фармацевтичните компании, които произвеждат такива лекарства трябва да заменят настоящите предлагани форми, които съдържат лактоза с такива без лактоза

Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръчва всички инжекционни форми на метилпреднизолон, включващи помощното вещество лактоза, което може да съдържа и следи от белтък на краве мляко, да не се употребяват при пациенти с доказана или подозирана алергия към белтъка на кравето мляко.

Пациенти, които са лекувани за алергични реакции с метилпреднизолон, който съдържа такова помощно вещество, трябва да преустановят лечението си, ако симптомите се влошават или се появяват нови симптоми.

Оригиналното изявление на английски език може да намерите в уеб-сайта на ЕМА на следния хиперлинк:

http://www.ema.europa.eu/

Повече информация:

За медицински специалисти

За пациенти

Регистрацията за първото публично изслушване е отворена

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) кани гражданите да споделят опита си от употребата на валпроат – лекарство използвано за лечение на епилепсия, биполярно разстройство и мигрена – на първото си публично изслушване, което ще се проведе на 26 септември 2017 г. в сградата на ЕМА в гр. Лондон.

Повече информация

Съотношението полза/риск за някои от тях вече не е положително

Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) потвърди своето заключение от март 2017 г., че има убедителни доказателства за отлагане на гадолиний в мозъчните тъкани след употреба на контрастни вещества, базирани на гадолиний.

До сега не са установени определени отклонения, свързани с отлагането на гадолиний в мозъка, но клиничните последици от това са неизвестни.

Подробна информация и допълнителни документи за това преразглеждане на английски език може да намерите на този хиперлинк към уеб-сайта на ЕМА:

Gadolinium-containing contrast agents

Повече информация:

За медицински специалисти

За пациенти

Ограниченията представляват временни мерки, докато се провежда прегледа относно безопасността на лекарството за черния дроб.

EMA прилага временна мярка за ограничение на лекарството за мултиплена склероза Zinbryta (daclizumab), според която употребата се ограничава до високо активна пристъпна форма на заболяването при пациенти, които не са се повлияли от прилагането на друго лечение и пациенти с бързо еволюираща пристъпна форма на заболяването, които не могат да бъдат лекувани с други лекарства.

*Zinbryta (Зинбрита) все още не се предлага на българския пазар и не е включена в клиничните изпитвания, които се провеждат в България.

Повече информация:

За медицински специалисти

За пациенти и граждани

Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) достигна до заключението, че няма доказателства за промяна по отношение на известния риск от неутропеничен ентероколит при прилагане на противораковото лекарство доцетаксел.

Остава заключението, че неутропеничният ентероколит е рядко наблюдавана нежелана реакция, свързана с употребата на доцетаксел.

Лекарите, предписващи доцетаксел се приканват да следват препоръките на актуалната продуктова информация, включително тези, които касаят предотвратяването и лечението на неутропенията, която се появява при пациенти с неутропеничен ентероколит. Пациентите, които имат въпроси, свързани с лечението, трябва да ги обсъдят с лекуващия ги лекар.

Повече информация:

За медицински специалисти

За пациенти и граждани

Европейската агенция по лекарствата започна преглед на лекарствения продукт Зинбрита (даклизумаб), показан за лечение на пристъпни форми на множествена склероза. Прегледът започва след смъртен случай от фулминантна чернодробна недостатъчност при пациент, който е лекуван със Зинбрита в провеждащо се наблюдателно проучване. Разглеждат се и още четири случая на сериозно увреждане на черния дроб.

Докато се осъществява прегледа, медицинските специалисти, които използват Зинбрита трябва да наблюдават отблизо техните пациенти и да обсъдят с тях риска от чернодробно увреждане, както и възможните симптоми, с които то се проявява. Пациентите трябва незабавно да информират лекуващия ги лекар, ако получат някой от симптомите на чернодробно увреждане като: необяснимо гадене, повръщане, болка в корема, отпадналост, загуба на апетит, пожълтяване на кожата и очите или потъмняване на урината.

Подробна информация и допълнителни документи за това преразглеждане на английски език може да намерите на този хиперлинк към уеб-сайта на ЕМА:

EMA reviews multiple sclerosis medicine Zinbryta

Повече информация:

За медицински специалисти

За пациенти

На заседанието си през май Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) към EMA (Европейската агенция по лекарствата) приключи преразглеждането на лекарствата, съдържащи фактор VІІІ, започнато с цел да бъде оценен риска от развитие на инхибитори при пациенти с хемофилия А, които преди това не са били лекувани с тези лекарства.

След като направи преглед на наличните доказателства, PRAC стигна до заключението, че няма ясни и последователни данни за налична разлика в честотата на развитие на инхибитори между двата класа лекарства, съдържащи фактор VІІІ - тези, получени от плазма, и тези, произведени чрез рекомбинантна ДНК технология.

Повече информация:

За медицински специалисти

За пациенти/граждани

Провежданият преглед се съсредоточава върху нежеланите лекарствени реакции (НЛР) с дълготраен ефект, засягащи главно мускулоскелетната и нервната система.

ЕMA преразглежда употребата на системните и инхалаторни хинолонови и флуорхинолонови антибиотици, с оглед извършване на оценка на продължителността на сериозни нежелани лекарствени реакции, засягащи главно мускулите, ставите и нервната система. Тези нежелани лекарствени реакции са от значение особено, когато лекарствата са прилагани при лечението на по-леки инфекции.

Повече информация:

За медицински специалисти

За пациенти/граждани

Притежателят на разрешението за употреба – Актавис ЕАД, е уведомил Изпълнителна агенция по лекарствата, че от 01.01.2017 г. постоянно преустановява продажбите в Р. България на лекарствения продукт Nelidix 500 mg tablets x 40, съдържащ активното вещество Nalidixid acid.

Терапевтични показания: Nelidix се прилага при:

  • остри и хронични обострени инфекции на пикочните пътища, причинени от грам-отрицателни микроорганизми, чувствителни на нелидиксова киселина
  • профилактично при урогенитални операции и манипулации
  • стомашно-чревни и други бактериални инфекции на храносмилателната система – ентероколит.

Първа за годината международна инспекция със сътрудничеството на ИАЛ

През месец март 2017 г. инспектори от Изпълнителната агенция по лекарствата(ИАЛ) съвместно с Датската агенция по лекарствата ще извършат инспекция в съответствие с одобрения от Европейската агенция по лекарствата(ЕМА) годишен план за инспекции на системите за проследяване на лекарствената безопасност за лекарствени продукти, разрешени по централизирана процедура. Инспекцията ще бъде проведена в гр. Копенхаген, Дания.